همشهری آنلاین: شق و رق نشستن پشت کامپیوتر و استفاده از مچ‌ها برای ساعت‌های متوالی بیشتر قسمت‌های بدن را تحت فشار قرار می‌دهد.

این توصیه‌ها ممکن است که درد و ناراحتی شما را هنگام کار با کامپیوتر کاهش دهد:

  • صاف بنشینید، به طوری که گوش‌های‌تان به موازات شانه‌های‌تان قرار گیرد، و شانه‌‌های‌تان به موازات لگن قرار گیرد.
  • بازوهای‌‌تان را شل نگهدارید، و نزدیک به بدن‌تان نگهدارید. پنجه دست و مچ‌های‌تان را به طور مستقیم در جلوی یازوی ‌های‌تان نگهدارید.
  • دست‌‌ها و انگشتان‌تان را هنگام تایپ کردن و کلیک کردن روی ماوس شل نگهدارید.
    کارتان را در فواصل منظم قطع کنید و به دست‌ها و انگشتان‌تان به طور منظم استراحت بدهید.
  •  یه چشم‌های‌تان استراحت بدهید و هر چند وقت یک بار، به نگاه‌تان را از کامپیوتر بردارید و به دور نگاه کنید. همچنین سعی کنید که موقعیت صفحه مونیتور را طوری تنظیم کنید که حداقل بازتاب را داشته باشد.
  •  مونیتور کامپیوترتان باید در حد طول یک بازو از چشم‌های‌تان فاصله داشته باشد، و درست در محاذات چشم‌تان قرار داشته باشد، به طوری که مجبور نباشید که برای دیدن مونیتور به یالا یا پایین نگاه کنید.

HealthDay News, 27Jan., 2009

کد خبر 74079

برچسب‌ها