همشهری آنلاین: دکتر سعیدرضا عاملی مدرس و پژوهشگر حوزه‌های ارتباطات، دنیای مجازی، و جهانی شدن، متولد سال ۱۳۴۰ است.

Dr Ameli

استاد گروه ارتباطات- دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
عضو وابسته گروه مطالعات آمریکای - دانشکده مطالعات جهان
رئیس انجمن علمی مطالعات جهان
رئیس دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
معاون برنامه ریزی و فناوری دانشگاه تهران

تلفن: 88630931 - 021
فکس: 88630196 - 021
آدرس پست الکترونیکی: ssameli@ut.ac.ir

تحصیلات

1977 فارغ التحصیل از دبیرستان جان اف کندی ـ ایالات متحده ی امریکا
1977-1979 لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه سکرمنتو امریکا ( ناتمام)
1360-1372 تحصیلات حوزوی - مقدمات، سطح و درس خارج - منطق و فلسفه
1368-1372 همزمان با تحصیل در حوزه - دوره کارشناسی علوم اجتماعی - گرایش پژوهش گری- دانشگاه تهران (طی 5/3 سال لیسانس به اتمام رسید.)
1994-1995 فوق لیسانس جامعه شناسی ارتباطات - دانشگاه دوبلین ـ عنوان پایان نامه: رابطه تلویزیون و باورها و آداب رسوم دینی
1996-2001 دکترای جامعه شناسی ارتباطات از دانشگاه رویال هالووی لندن ـ عنوان تحقیق: جهانی شدن، آمریکائی شدن و هویت مسلمین بریتانیا.

سوابق کاری

1997-2005 موسس و عضو هیئت امنای کالج اسلامی مطالعات پیشرفته ـ لندن
1997-1999 موسس و رئیس موسسه ی مطالعات اسلامی ـ لندن
1997 تا زمان حاضر موسس و عضو هیئت امنای موسسه ی اسلامی حقوق بشر ـ لندن
2002تا زمان حاضر عضو کمیته ی بین المللی مطالعات جهانی ـ لندن
1380 تا زمان حاضر عضو هیئت علمی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ـ گروه ارتباطات
1383- 1387 موسس و رئیس موسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا - دانشگاه تهران
2006 - 2009 عضو پژوهشی گروه مطالعات آمریکائی و کانادائی دانشگاه بیرمنگام
1387 تا 1391 حاضر موسس و رئیس دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران
1387 تا زمان حاضر معاونت برنامه ریزی و فن آوری - دانشگاه تهران
1389 تا زمان حاضر سردبیر فصلنامه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
1390 تا زمان حاضر موسس و رئیس انجمن مطالعات جهان دانشگاه تهران
1390 تا زمان حاضر عضو شورای عالی نظارت بر توسعه شهر تهران

پژوهش‌ها

1385- سرویراستاری و مدیریت ترجمه مجموعه 4 جلدی نظریه های ارتباطات (1700 صفحه) - ویراستار انگلیسی، پائول کوبلی، با همکاری مترجمان عزیز آقایان گودرز میرانی؛ شاهو صبار، هادی خوشنویس و احسان شاقاسمی.
1385- تمدن و علوم انسانی با تاکید بر تمدن ایرانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
1386- مطالعات مربوط به طراحی شهر مجازی دانشگاهی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
1386-ارزیابی و تعریف استانداردهای ارزیابی وب گاه های دولتی - اولین جایزه ملی وب گاه های دولتی - دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی.
1387- بررسی و ارزیابی تاثیرات متقابل میان تحولات فرهنگی و تطورات فضای مجازی طی ییست سال آینده، بخشی از پروژه چشم انداز تحولات فرهنگی ایران طی بیست سال آینده - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
1387 - نیازسنجی، امکان سنجی و طراحی مدل اولیه شهر مجازی تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
1387- ارزیابی ساب پرتال های شهرداری تهران همراه با تعریف استانداردهای فضای وبی شهرداری ها، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
1388- طراحی شهر مجازی تمدن اسلامی کارگروه بین الملل شورای سیاست گذاری روابط فرهنگی بین المللی.
1389- مطالعات راهبردی فضای مجازی - سازمان تبلیغات اسلامی
1389- نمادهای فرهنگی استان تهران - استانداری تهران و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
1390- نهادسازی دینی - وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
1390 - مطالعات منابع فرهنگی و امنیت فرهنگ -دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1390- ابر پروژه طراحی الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی؛ موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

• 2005-7 - British Muslim Expectation of the Government, 6 volume of books have been published - Islamic Human Rights Commission.
• 2008 - Organization of Islamic Countries as Global Body, with corporation of Prof. Jan Art Scholts (CSGR), United Nations University
• 2009-12 - Hate Crime against Muslims around the World, so far Hate Crime in Britain, France and USA have finalized, Islamic Human Rights Commission.

جوایز

1387- انتخاب بعنوان استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک - دربیرخانه دائمی همایش روابط عمومی الکترونیک
1388 - پژوهشگر نمونه طرح های کاربردی دانشگاه تهران - پروژه طراحی شهرمجازی تهران - نیاز سنجی، امکان سنجی و طراحی مدل اولیه شهر مجازی تهران
1388- پژوهشگر برتر طرح های پژوهشی شهرداری تهران - پروژه طراحی شهر مجازی تهران - نیاز سنجی، امکان سنجی و طراحی مدل اولیه شهر مجازی تهران
1390 - پژوهشگر برجسته طرح های کاربردی دانشگاه تهران_ پروژه مطالعات راهبردی فضای مجازی
1390- برنده جایزه کتاب فصل - کتاب رویکرد انتقادی به استعمار مجازی آمریکا
1390- رتبه اول پژوهش فرهنگی سال در حوزه ارتباطات فرهنگی و بین المللی- کتاب رویکرد انقتادی به استعمار مجازی آمریکا
1391-پژوهشگر برتر در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، اهداء لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه شریف و رونمایی از آثار پژوهشی مطالعه نمادهای فرهنگی استان تهران.

کتاب‌ها:‏ به زبان انگلیسی

•2002, Globalization, Americanization and British Muslim Identity, London, ICAS Press.
• 2004, Dual Citizenship: British, Islamic or Both: Obligation, Recognition, Respect and Belonging, London, IHRC, - co- authors, Saied R. Ameli & Arzu Mirali.
• 2004, Social Discrimination: Across the Muslim Divide, London, IHRC, Saied R. Ameli, Manzur Elahi & Arzu Merali
• 2005, Secular or Islamic? What Schools do British Muslims want for their children?, London, IHRC, Co-authors, Saied R. Ameli , Alya Azam, Arzu Mirali.
• 2006, Hijab, Meaning, Power and Politics: British Muslim Women, London, IHRC, Co-authors, Saied R. Ameli and Arzu Mirali.
• 2006, Law & British Muslims: Domination of the Majority or Process of Balance?, London, IHRC, Saied R. Ameli, Beena Faridi, Karin Lindahl and Arzu Merali.
• 2007, The British Media and Muslim Representation: The Ideology of Demonisation, London, IHRC, Saied R. Ameli, Syed Mohammed Marandi, Saeera Ahmed, Seyfeddin Kara, Arzu Merali.
• 2009, Reflections on Palestine, Universality of Liberation Theology: one is Equal to all are Equal to One,
• 2011, A Critical Approach to The United States' Virtual Colonialism: Internet Domination Policy, Tehran, Islamic World Peace Forum and Faculty of World Studies, University of Tehran
• 2011, Getting the Message: The Recurrence of Hate Crimes in the UK, London, IHRC Press.
• 2011, The Organization of Islamic Conference: Accountability and Civil Society, in Jan Scholte (ed.), Building Global Democracy: Civil Society and Accountable Global Governance, Cambridge Press, pp. 146-162.
• 2011, The united States Virtual Colonialism Internet Domination policy.

• 2011 Buliding Global Democrocy Civil Society and Accountable Global Governance
• 2012 Bibliographical Discourse Analysis: The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries, Vol. 1 - 1949-1989
• 2012, Bibliographical Discourse Analysis: The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries, Vol. 2 - 1990-1999.
• 2012, Bibliographical Discourse Analysis: The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries, Vol. 3 - 2000-2009
• 2012, Bibliographical Discourse Analysis: The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries, Vol. 4 - 2000-2009
• 2012, France and the Hated Society: Muslim Experiences, London, IHRC, Saied R. Ameli, Arzu Merali and Ehsan Shahghasemi.

کتاب‌ها: به زبان فارسی

1387: روابط عمومی الکترونیک (روابط عمومی دوفضایی: مفاهیم, نظریه ها و برنامه عمل), شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ تهران , اردیبهشت 87
1387: مطالعات تلفن همراه: زندگی در حال حرکت, انتشارات سمت دانشگاه تهران, مهرماه 87
1387: مطالعات شهر مجازی تهران (رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی)، انتشارات آوای قلم، چاپ اول، 87
1388: مطالعات شهر مجازی تهران (رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی)، انتشارات آوای قلم، چاپ دوم، 88
1388: سرویراستار و ناظر ترجمه کتاب نظریه های ارتباطات در 4 جلد، انتشارات پژوهشکده مطالعات
راهبردی، 88
1388: زمان مجازی "تحول در نهادهای مجازی" انتشارات بعثت، تابستان 88
1388: متن مجازی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پاییز 88
1388: شبکه های علمی مجازی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پاییز 88
1388: پژوهش مجازی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پاییز 88
1388: شهر جهانی تهران، سازمان فن اوری اطلاعات - شهرداری تهران و مرکز سیاست های فضای مجازی دانشگاه تهران؛ دی ماه 1388.
1389: رویکرد انتقادی به استعمار مجازی آمریکا: امپراتوری های مجازی و قدرت نرم، تهران، انتشارات امیر کبیر
1390: مطالعات مقایسه ای آمادگی الکترونیک، تهران، انتشارات امیر کبیر
1390: رویکرد دوفضایی به آسیب ها، جرائم، قوانین و سیاست های فضای مجازی، تهران، انتشارات امیر کبیر
1390: میراث تمدنی ایران: از ایران باستان تا ایران انقلاب اسلامی،دوجلد،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1391: دو جهانی شدنها و دو فضایی شدنها، انتشارات سمت

مقالات چاپ شده در فصلنامه های انگلیسی

•2003, Reverse dialogue: global exclusivism and enclusivism hard power and soft power, in Islami im Dialog, No 73-98.
• 2003, Global space: power and powerlessness of cultures, in Revista de retprica y teoria de la communicacion, No 5, 17-30
• 2004, Dual Globalizations: Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islami im Dialog, Vol. 3(8/9), pp. 47-61.
• 2005, Liberation Theology and The Struggle in Palestine, Crescent International, Vol. 34(7), pp. 31-37.
• 2005, Dunyanin Filistinlestirilmesi, in Kudus: U C AYLIK DIS POLITIKA DERGISI, pp. 83-103.
• 2006, Palestine as a Millennium Dome: Globalization, Exceptionalism, Americanism, Zionism and Palestinization of the World, Electronic Journal of Palestine Internationalist, Vol. 1 (3).
• 2007, Intercultural approach to Americanism and anti-Americanism: British Muslim impressions of America before and after 11 September, Comparative American Studies: An International Journal, Vol. 5(1), pp. 39-64.
• 2009, Virtual Religion and Duality of Religious Spaces, Asian Journal of Sosial Sciences (37), pp. 208-231.
• 2009, Muslimische Identitat im globalen dorf, Al-fadschr, in hamburg, (132),pp9-16.
• 2009, Virtual Religion and Duality of Religious Spaces, Asian Journal of Social Science, 37, pp. 208-231,
• 2011 Western academic approach to Islam and Muslim : soft and hard demonization
• 2011 Dual Spacization Locative and Omnipresence of Culturales Cognitive Rapprochement of Cultures
• 2012, Saied Reza Ameli & Hamideh Molaei, Religious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between Shia & Sunni Muslims in Iran, International Journal of Intercultural Relations, Vol. 36 (1), pp. 31-40.

مقالات چاپ شده در فصل نامه‌های علمی و پژوهشی به زبان فارسی

1380: تعامل جهانی شدن/ شهروندی و دین، پاییز و زمستان 1380،نامه ی علوم اجتماعی، شماره ی 18، دانشگاه تهران.
1382: دو جهانی شدن ها و آینده جهان، خرداد 1382، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 18.
1382: دو جهانی شدنها و جامعه جهانی اضطراب ، مهر ماه 1382، نامه ی علوم اجتماعی، شماره ی 21، دانشگاه تهران.
1383: تعامل معرفتی رادیو و تحولات دوره ی مدرنیته و جهانی شدن، تیر ماه 1382، فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، شماره 1.
1383: تکنولوژی همزمان ارتباطات و دو فضائی شده فرهنگ، مرداد 1383، فصلنامه دیدگاه، شماره 1.
1383: جهانی شدن: مفاهیم، نظریه ها و مسائل، فصلنامه ارغنون٬ جلد 24، زمستان 1383، صص 1-55.
1384: قدرت روابط عمومی یعنی :تاثیر بر مخاطب، نشریه بین المللی روابط عمومی الکترونیک، تابستان 1384.
1384: دو فضائی شدن شهر: شهر مجازی ضرورت بنیادین برای کلان شهرهای ایران، بهار وتابستان 1384، ، فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات، شماره 2 و 3، ص ص 117-134.
1385: فردگرائی جدید و تلفن همراه: تکنولو‍ژی فردگرائی و هویت، Global Media Electronic Journal، خرداد 1385.
1385: هویت های فرهنگی قدیم و جدید: رمزگشایی تمدنی و معماری سنتی_مدرن و ملی_فراملی مهستان، فصلنامه صادق، اسفند 1385.
1385: فرهنگ مردم پسند و شهر مردم پسند تهران: شهر محلی-جهانی، فصلنامه انجمن ایران، اسفند 1385.
1386: زمان مجازی و ساخت شهرهای تاریخی موازی ماهنامه تخصصی کانون مهندسان ساختمان: آبادبوم, ایران کرج, اسفند 86.
1387: ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه ای ایرانی، فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، تهران، زمستان 1387.
1388: دوجهان شدن ها و حساسیت های بین فرهنگی: مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان، فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، تهران، تابستان 1388.
1389: دوجهانی شدن ها و ارتباطات بین تمدنی، فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، تهران، بهار 1389.
1389: جنسیت، درک و تعلق تمدنی: مطالعه موردی جامعه ایرانی، فصلنامه مطالعات زنان، دوره 2، شماره 2، صص 5-37.
1389- دینداران در فضای مجازی بررسی وضعیت دینداری کاربران اینترنتی در ایران
1390 _ "قلمرو های آمریکا شناسی و رویکرد ایرانی به آمریکا شناسی : نگاه پارادایمی جدید، ‎‏فصلنامه مطالعات جهان، دوره اول، شماره 1، صص 11-44.
1390 - پژوهشی در زمینه هویت مسلمانان شیعه بریتانیایی، فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی، سال نهم، شماره 36، صص 7-39. ‏‎‏‎
1391- رویکرد ارتباطات متقابل به شهروندی الکترونیک: تحلیل برنامه های چهارم و پنجم توسعه "‏‎,‎‏کار مشترک سعید رضا عاملی، میترا نعیمی و مرضیه خلقتی، فصلنامه علمی-پژوهشی رسانه جهانی، دوره هفتم، شماره 1. ‏‎
1391 - دوفضایی شدن آسیب ها و ناهنجارهای فضای مجازی : مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های بین المللی، مقاله مشترک سعید رضا عاملی و حسین حسنی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1، صص 1-30.
1391- مدیریت دو فضایی گردشگری با تاکید بر شهر مجازی توریستی تاریخ تهران، جاذبه های مادی و معنوی، مقاله مشترک سعید رضا عاملی و مرضیه خلقتی، مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 9، صص 63-82.

مجموعه مقالات و فصل کتاب

1382 - جهانی شدن و فضای مذهبی، جهانی شدن و دین به اهتمام محمد جواد صاحبی، قم، احیاگران، ص ص 127-170، مجموعه مقالات کنگره جهانی شدن و دین فرصت ها و چالش ها.
1383- دو جهانی شدنها و آینده هویت های همزمان، مجموعه مقالات و سخنرانی های نخستین کارگاه آینده اندیشی، به کوشش علی پایا و حسین راغفر، ص ص 157-172، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
1384 - دو جهانی شدنها و روندهای معکوس فرهنگ ها، مجموعه مقالات و سخنرانی های دومین کارگاه آینده اندیشی، به کوشش علی پایا و حسین راغفر، ص ص 135-144، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
1385_ارزیابی فضای مجازی ایرانی، مجموعه مقالات دانشجویی، مقدمه کتاب و ویرایش علمی کتاب.
1387-مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، دو جهانی شدن ها و دو فضایی شدن فرهنگ: پارادایم های جدید فرهنگ شناسی، ص 43-57، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
1388-با عنوان تمدن سازی علوم انسانی: تحول در مفهوم تمدن و بازخوانی (ما)ی ایرانی، علوم انسانی و ماهیت تمدن سازی آن، ص11-53، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

•2009, Reflections on Palestine, Universality of Liberation Theology: one is Equal to all are Equal to One, Arzu Merali and Javad Sharbaf (eds), Towards a New libration theology: Reflections on Palestine, Londan, Islamic Human Rights Commission.
• 2011, Bulding Global Democracy, Organization of Islamic Conference, University of Cambridge Press.

1389: هشت تاریخ دان اروپا محور‏‎,‎‏ویرایش علمی کتاب‏‎,‎‏۳۳۹‏‎,‎‏انتشارات امیر کبیر‏‎
1390:بازتابهای انقلاب اسلامی (جهانی شدن معکوس وجامعه شناسی بومی جهانی فصل ششم کتاب ۲۹سمت‏‎
1390: متون انتقادی غرب مدرن لیبرالیسم و امپراتوری ‏‎,‎‏ویرایش علمی کتاب‏‎,‎‏۲۹۷‏‎,‎‏انتشارات امیر کبیر ‏‎,‎‏۱۳۹۰
1390: فضای مجازی ملاحضات اخلاقی حقوقی و اجتماعی‏‎,‎‏ویرایش علمی کتاب‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۹۰

استاد مشاور در رساله‌های دکتری

1. 2011- Supervisor of PhD dissertation entitled "Intercultural relations of British Shi'ah Muslim With British society: Acceptance, adaptation and integration", for Khosro Tajbakhsh. Islamic College for Advanced Studies - Tehran.

2. 1390 - مشاور رساله دکتری تحت عنوان: بررسی ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی ایران و ارائه الگوی کارآمد آن در ایران، متعلق به عباس نرگسیان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3. 1391 - مشاور رساله دکتری تحت عنوان: دین در فضای مجازی: مطالعه جامعه شناختی مشارکت در اجتماعات دینی مجازی و رابطه آن با اجتماعات دینی واقعی: مطالعه موردی: کلوب امام رضا علیه السلام در و ب سایت کلوب دات کام متعلق به آقای محمد تقی عباسی شوازی، دانشگاه شیراز.

استاد راهنما در رساله‌های ذیل

1383 شهریور - جهانی شدن و هویت دینی، مهدی کلاهی ، دانشکده ی علوم اجتماعی.- گروه توسعه دانشگاه تهران.
1383شهریور - سنجه های دین داری، مهدوی زفرقندی، دانشکده ی علوم اجتماعی. - گروه توسعه دانشگاه تهران
1384مرداد - تعامل دینی در گروه های بحث اینترنتی: مطالعه موردی تالار گفتگوی دین در سایت: Goftman.com ،تاریوردی، دانشکده علوم اجتماعی.، گروه ارتباطات دانشگاه تهران
1384 شهریور - بررسی مقایسه ای دروازه بانی در رسانه های سنتی و آنلاین و ارزش های خبری حاکم بر انتخاب اخبار در رسانه های آنلاین، سمیه صارمی، دانشکده علوم اجتماعی - گروه ارتباطات دانشگاه تهران.
1384 اسفند - جهان نگری ایرانیان در فضای دو جهانی شده، هادی خوشنویس، دانشکده علوم اجتماعی - گروه ارتباطات دانشگاه تهران.
1384 اسفند - رویکرد نشانه شناسی به تبلیغات: آگهی های تلویزیونی در فضای جهانی - محلی، شاهو صبار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
1386 شهریور_ جهانی_محلی شدن و هویت ملی کردی: مطالعه موردی مهاباد، مصطفی احمدزاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
1386 مهر_ در فضایی شدن جهان: تفاوت های جنسیتی در بازنمائی هویت در فضای واقعی و فضای وب لاگ، منیژه اخوان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
1387_Survey on Social Capital Among Baseball Participants in the United States، زینت مطهری، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
1388 آبان_شهر مجازی توریستی تاریخی تهران: نیاز سنجی و راهبردها، مرضیه خلقتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
1389- اجتماع مجازی بلوتوث شبکه سازی اجتماعی و جریان دوفضایی شده زندگی در مترو شهر تهران: اسماعیل رمضانی

• 2011Evaluation and Conceptualization of Digital City of New York Comparative Approach
• 2011Us State Department and Cyber Public Diplomacy: A Critical Discourse Analysis of America.gov in Persian
• 2011 Iranian-Americans Acculturation Lifestyle and third culture

استاد مشاور در رساله‌های کارشناسی ارشد

1384مرداد - وبلاگ نویسی در ایران، مطالعه ی کمی و کیفی نحوه ی ابراز هویت، پگاه خلیلی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.
1386 Representation and Reproduction of American Identity in American Cinema focusing on Hollywood Bestsellers from 1996 to 2006

1383 شهریور - نقش مفاهیم ارتباطات کلامی در موسقی پاپ، ام لیلا کریمی، دانشکده ی علوم اجتماعی، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.
1383 تیر - مطالعه ی شیوه ی رفتار در محیط مجازی ، شکل گیری روابط صمیمانه در اتاق های گپ زنی در اینترنت، مرسده نیک بخش، دانشکده ی علوم اجتماعی.، گروه ارتباطات
1383تیر - تحلیل گفتمان ایدئولوژی مطبوعات جناحی معاصر ایران ( با نگاهی به مطالعه ی رابطه ی سیاسی ایران و امریکا در جریان جنگ عراق با امریکا و انگلیس، لیلا منفرد، دانشکده ی علوم اجتماعی.، ارتباطات دانشگاه تهران.
1383 مرداد - تحلیل گفتمانی انتقادی روزنامه های ایران پیرامون اتحادیه اروپا، اذر ابدالی، دانشکده ی علوم اجتماعی، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.
1383 آذر - مطالعه ارتباطات بین فرهنگی ترکمن های دهستان جرکلان بجنورد باتلویزیون فارس، سمیه کریمی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.
1384 فروردین- عوامل خبر تنظیم شده موثر بر گزینشگری خبرنگاران شهر تهران، مهدی رنجبر.
1384 اردیبهشت - بازنمایی زن در آثار سینمایی رخشان بین اعتماد: نقد فمنیستی رسانه ای آثار، ملکه صدیقی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات دانشگاه تهران
1384 تیر - دروازه‌بانی در روزنامه‌ها: بررسی تغییرات در اخبار اخذ شده از خبرگزاری‌ها، مهدی رنجبر، دانشکده علوم اجتماعی.، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

محمود ارغوان، دانشکده مطالعات جهان.
1386 شهریور_نظام تولید برنامه های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما، بشیر معتمدی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

1388 Embedded Journalism and Coverage of Iraq 2003 War: A Critical Discourse Analysis of Fox news Website,
فاطمه کمالی چیرانی، دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمریکا

1388 Representation of Leisure Time of American Family in the Simpsons
نجمه محمدخانی، دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمریکا.

1390- بررسی بازنمایی هویت ایرانیان آمریکایی در آثار ادبی نویسندگان، امیر صفری، دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمریکا
1390- تحلیل محتوای متون مرتبط با ایران در رسانه های غربی مطالعه موردی دونشریه ی تایم و نیوزویک ( رویکرد پسا استعماری ‏‎,‎‏ریحانه هاشمیان ‏‎,‎‏۱۳۹۰
1390- مطالعه تطبیقی نظام ارتباطی و تبلیغی پیامبر(ص و امام خمینی (ره )سیده مریم موسویان‏‎

مقاله در کنفرانس‌ها - ایران

1379 - جهانی شدن و هویت ایرانی در کنفرانس بین المللی گفتگوی ایرانیان، جولای 2000.
1382 - نگاه جامعه شناختی به جهانی شدن‏‏ در کنفرانس همایش علمی جهانی سازی ،1382، موسسه آموزشی امام خمینی . تهران.
1380 - پروسه ی جهانی شدن و شهروندی در کنفرانس ارتباطات و جامعه، دسامبر 2001، دانشگاه تهران.
1381 - تحلیل گفتگوی بین تمدنها در ارتباط با پروسه ی جهانی شدن در کنفرانس دانشگاه و گفتگوی تمدنها، خرداد 1381. دانشگاه مازندران.
1381 - تفسیر ارتباط رادیو و تغییرات بحرانی مدرنیته و دوران جهانی شدن در کنفرانس نقش و جایگاه رادیو در سیستم جدید ارتباطات، بهمن 1381. دانشگاه تهران و پخش رادیو ی ایران.
1382 - جهانی شدن ها : غربی شدن و اسلامی شدن جهان در کنفرانس بین المللی جهان شمولی اسلام و جهانی شدن، اردیبهشت 1382، هتل آزادی.
1382- چالشهای جهانی شدن با فضای عمومی , حقوق فرهنگی و حقوق ملی شهروندان، مبانی نظری حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، اردیبهشت1382.
1382 - جهانی شدن و صلح جهانی مهدوی‏ در کنفرانس ، مهر1382، شهر کرد.
1382 - تحلیل فرایند گفتگوی تمدن در تعامل با جهانی شدن در کنفرانس گفتگوی تمدنها ، 7 خرداد 1382، مازندران.
1382 - جهانی شدن های دو گانه و پارادیم جدید مطالعات فرهنگی، اذر 1382، دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
1382 - جهانی شدن ها ی دو گانه و اینده ی هویت های هزمان در کنفرانس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
1383- دو جهانی شدنها و آینده ی هویت های همزمان، معرفت شناسی,روش شناسی و کاربردهای آینده اندیشی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 5 اردیبهشت 1383.
1383- جهانی شدن معکوس و انقلاب دینی بازخوانی جامعه شناسی بومی- جهانی انقلاب اسلامی ایرانی٬ چکیده مقالات کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده٬ 27 و 28 اردیبهشت٬ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز مطالعات فرهنگی- بین المللی.

1383 - دو فضایی شدن شهر در کنفرانس اینترنت و آسیب ها ی اجتماعی ، 1383، دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
1383 - هویت جمعی ایرانی در جهان ایرانی دو فضائی شده: دین و احساس تعلق ملی، 19 اسفند 1383، کنفرانس هویت ملی ایرانی، دانشگاه تربیت مدرس.
1384 - دو فضائی شدن جهان و موبایل کامپیوتر: جامعه مجازی فراگیر و بازسازی هویت فردی، 1384، کنفرانس فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه
1384 - نظام کامپیوتری فراگیر: کاربردهای روابط عمومی در جهان دو فضائی شده، نخستین همایش بین المللی روابط عمومی الکترونیک، 11 و 12 مهر ماه 1384.
1384 - جهانی شدن و ارزشهای اخلاقی خانواده، خانواده و جهانی شدن، سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلمی ایران و فدراسیون بین المللی آموزش اولیا، مهرماه 1384.
1384 - دو جهانی شدن و استثناگرایی آمریکایی، سمینار سیاست های خارجی رسانه ای آمریکا، موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران، مهرماه 1384.
1384 - دین مجازی و دو فضائی شدن محیط دینی، همایش بین المللی دین و رسانه ها، 22 و 23 آبان 1384،‌ دانشگاه تهران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
1384 - ظرفیت مجازی و جهانی شدن دین در جهان دو فضائی شده، 22 و 23 آبان 1384، موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد بریتانیا.
1384 - چند شبکه ای شدن ارتباطات: جماعت های مجازی و جماعت های اقتصادی، دوشنبه 12 دی ماه 1384، همایش یک روزه بررسی جنبه های فرهنگی - اجتماعی بازاریابی شبکه ای.
1385 - شهر مجازی: بنیادها، مفاهیم و نظریه ها، نخستین کارگاه علمی شهر مجازی، اردیبهشت 1385
1385_ رسانه های جهانی و بازنمایی سیاسی اسلام و مسلمانان، نقش رسانه ها در اجرایی نمودن میثاق رباط در گسترش گفتگوی بین فرهنگها، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن سازمان بین المللی آموزشی , علمی و فرهنگی اسلامی (آیسکو(، 5 و 6 شهریور.
1385- وب لاگ ژرنالیسم، در نشست تعاملی روزنامه نگاری آنلاین، 26 شهریور، تهران، مرکز آموزش روزنامه همشهری.
1385- جهانی شدن - روابط عمومی همه جا حاضر و شهرهای جهانی: با تاکید بر روابط عمومی شهر، 25-26 آبان، سومین همایش بین المللی روابط عمومی، تهران، کارگزار روباط عمومی: شرکت مشاوره جهانی هنر هشتم.
1385_ قدرت روابط عمومی یعنی: تاثیر بر مخاطب، پژوهش مبنای تفکر علمی-عمل علمی و تاثیر علمی در روابط عمومی، جشنواره علمی و سپوزیوم بین المللی تحقیقات علمی و مطالعات افکار عمومی در روابط عمومی، 25 و 26 آبان.
1385 - دو فضائی شدن جهان و ظرفیت های مجازی کشورهای اسلامی، 12-13 آذر، همایش بین المللی سازمان تجارت جهانی و چالش های جهانی شدن در کشورهای اسلامی، تهران، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن.
1385 - جامعه پراکنده ایرانیان (دایسپرای ایرانی) در جهان دو فضائی شده ایرانی، 14-16 آذر، همایش گفتمان ایرانیان - هویت ایرانی، تهران، اداره کهل اموز اجتاعی و ایرانیان خارج از کشور.
1385- زمان مجازی و ساخت شهرهای تاریخی موازی: ماندگاری تمدن و تاریخ با تکیه بر شهر تهران، 27 آذر، همایش فضای تعاملی جهانی-محلی: نهادهای مجازی، تهران، انجمن علمی مطالعات فضای مجازی، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا.
1385_ دو جهانی شدن ها- فردیت و اخلاق حرفه ای: تغییر در مفهوم ارزش اقتصادی زمان - مفهوم زمان کامل ، اخلاق کسب و کار در عصر جهانی شدن ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران و مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ، 29 و 30 بهمن.
1386_ نظام کامپیوتری فراگیر:کاربردهای فراگیر روابط عمومی در جهان دو فضایی شده، مجموعه مقالات نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک، مجموعه مقالات نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک، 15 فروردین.
1386_ دولت موبایل شرکت های موبایل و روابط عمومی موبایل: ارتباطات تقویت شده و روابط عمومی الکترونیک بدون سیم، دومین همایش روابط عمومی الکترونیک، دبیرخانه دایمی همایش روابط عمومی الکترونیک، 27 اردیبهشت.
1386_ ابعاد فرهنگی- اقتصادی و سیاسی اسلام هراسی: مفاهیم و بنیان های نظری، اسلام هراسی در غرب، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی، اسفند 86.
1387_ ارتباطات بین فرهنگی به مثابه فهم و درک دیگری: سیاست های بین فرهنگی، کنفرانس ارتباطات بین فرهنگی در جوامع چند فرهنگی، دبیر همایش، اردیبهشت 87.
1387_ پارادایم دوفضائی شدن جهان و شکل گیری لایه های ترکیبی فرهنگ های دوفضائی شده، کنفرانس فرهنگ در فضای فیزیکی و مجازی، دبیر همایش، اردیبهشت 87.
1388_ روابط عمومی سبز: انتقال از نگاه تک فضایی به نگاه دو فضایی با رویکرد سلامت و تعالی انسان و طبیعت، چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک، اردیبهشت 88.

1388_ ارتباطات بین فرهنگی و صلح جهانی، کنفرانس فرهنگ و هنر در فرانسه، سخنران اول، 29 اردیبهشت.

1388_ شهر مجازی تهران، رهیافت پیشرفت و عدالت گرایی، دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، 3 و 4 خرداد.

1389- روابط عمومی دوفضایی و ماشین انسانی/انسان ماشینی: باز تعریف اخلاق حرفه ای ماشینی و انسانی، پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک، 28 اردیبهشت 89.
1389- دینداران در فضای مجازی بررسی وضعیت دینداری کاربران اینترنتی در ایران، سلسله نشست های فرهنگ فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، 6 دی 89.
1390- همبستگی جهان و نظریه جنگ و صلح، کنفرانس ائتلاف جهانی تروریسم و صلح عادلانه،
1390_ تفاوت های نشر آنالوگ و نشر دیجیتال :دوفضایی شدن شبکه ای شدن و تعاملی شدن نشر جهان اسلام 21 آبان 90
1390_ دوجهانی شدن ها وجهانی نشدن فرهنگ ها: همگرایی وواگرایی تمدن های آسیایی 19شهریور 90
1390_ مقدمه ای بر ظرفیتهای نشر الکترونیک (دیجیتال :رویکرد دو فضایی 21 آبان 90
1390_ نهضت آمریکایی وال استریت درمقابل آمریکا گرایی ؛ آمریکا یی سازی و آمریکایی بودن : چرخش قرن جدید به سمت انقلاب جدید در جهان

مقاله در کنفرانس‌ها - خارج از ایران

1997: Euro-Centrism and Islamo-phobia, February, This paper was presented in the International Conference on Islamo-phobia organized by the Islamic Institute of London, 1997, Published in Discourse, issue 7, London-UK.
1998: Cultural Globalization and Muslim Identity, presented in the International Conference on Muslim Identity: Challenges of Modernity in the 21st Century held in SOAS 1998, Organized by Institute of Islamic Studies-ICEL, London-UK.
2000: Cultural Consequences of Globalization, June, presented in the International Conference on Cultural Globalization and Everyday Life in Metropolitan University of Manchester, Manchester-UK.
2000: Reverse Civilizational Processing:Eurocentrism or Poly-centrism Dialogue, October, presented in the International Conference on Dialogue among Civilizations, Oct. 2000 in IIS, London-UK.
2001: Muslim Responses to the Process of Globalization, September, Presented in the international Conference on Third World Policy in Response to Globalization in Jakarta-Indonesia.
2001: Feminist Expectations of Muslim Women, 9th of September, Presented in the International Conference on ‘Women in Islam' in IIS, London, UK.
2002: Islamophobia, Faith and Globalization, 14th of Feb., Presented in the Conference on "Islamophobia, Faith and Globalization, London, Organized by ICEL.
2002: Democracy in Question: Power and Powerlessness: Prisoner of Faith, 17th of Feb, Present in the International Conference on "Prisoner of Faith Organized by Islamic Human Rights Commission, London.
2002: Glocal Space: Power and Powerlessness of Cultures, 9-14th of December, Presented in International Conference on ‘Rhetoric, Globalization and Culture, Organized by LOGO and University of Salamanca, Salamanca-Spain.
2003: Palestine as a Millennium Dome: Globalization and Islamization of the World: Universalization and Particularization of Palestinian Movements, 1-2nd of March, Presented in International Conference on Jerusalem/Al-Quds: The City of Three Monotheistic Faiths and the Islamic Rule, Organized by Institute of Islamic Studies, London-UK.
2003: Reverse Dialogue: Global Exclusivism and Inclusivism-Hard Power and Soft Power, 23-26th of April, Presented in World Conference Dialogue among Civilizations: The Key to a Safe Future, Organized by The Polish Asia and Pacific Council, Varso-Poland.
2003: Globalization and Religious Sphere, Presented in conference on ‘Globalization and Religion: Challenges and Opportunity', May, Qom-Iran.
2003: Glocal Spaces: Globalization and Power of Religion: 6-10th of July, Presented in A Catholic-Shia Engagement: Sharing our Spiritual & Theological Resources in the Face in Contemporary Challenges, Ample forth Abbey, York-UK..
2003: Glocal Spaces: Globalizations, Ideology and Islamophobia, 16-19th of July, Presented in a Joint Workshop between University of Potsdam-Germany and University of Tehran-Faculty of Social Sciences, Potsdam-Germany.
2003: Paradoxical Trends: Dual Globalization verses Dual Violence-Hard and Soft Power, 21-23rd of July, Presented in an International Conference on Globalization and Violence, organized by University Surrey, Roehampton, UK.
2003: Globalizations, Ideological Democracy and Islamophobia, 30th of July, presented in the Seminar, Organized by Islamic Human Rights Commission.
2003: Dialogue among Civilizations: Opportunities and Limits: Presented in the World and Traditional National Religions Congress, November, Organized by Presidency of Kazakhstan, at Astana.
2003: Dual Globalizations and Future of the World: series of three lectures in the Islamic Centre of Vienna, Austria, November. Austria-Vienna.
2003: Moscow.New Culturology: Dual Globalization and Future Culture: An Articulation on Virtuality of Culture, 1-5th of December, Presented in International conference on Information for all: Culture and Information Society Technologies, organized by Centre on the Problems of Information in the sphere of Culture of the Ministry of Culture of Russia (Centre PIC). The State Tretyakov Gallery EVA Conferences International, Moscow.
2004: Sacred Reform for the Future: A Political Prospect of Imam Hussein, Global Movement-A Reverse Globalization, 14th of March, Presented in a Seminar on Imam Hossein's Movement and the Concept of Socio-Political Reform, organized by Institute of Islamic Studies.
2004: Dual Globalizations and Reverse Cultural Processes, 8th of May, Presented in Second Workshop on Future Studies: Future Studies and Cultural Studies, organized by National Research Institute for Science Policy and institute for Management and Planning Studies.
2004: Dual Globalizations: Intercommunication between Religions in the Cyberspace and the Real World, 24th of January, Homburg, Organized by Islamische Akademie Deutschland e. V., Homburg-Germany.
2004: Negative Globalizations: New Centralism or Decentralism, 26th of January, A Day Seminar, Organized by Islamic Human Rights Commission, London-UK.
2004: Reverse Globalization and Revolution, 9th of February Moscow, Conference on 25th Anniversary of Islamic Revolution: Challenges and Opportunities, organized by Science Academy of Russia, Cultural Attacher of IRI etal, Moscow-Russia.
2004: Sacred Reform for the Future: 14th of March, A Political Prospect of Imam Hussein's Global Movement-A Reverse Globalization, A Seminar Presented by the Institute of Islamic Studies, London-UK.
2004: Dual Globalization: Synchronic Immigration - Glocality of Iranian Society, Presented in the Conference: The New Orders of Difference: Cultural Text and Discourses of Economic Migration: organized by Ferguson Centre: African and Asian Studies, London-UK.
2004: Dual Globalizations and New Global Order, July, Presented in the Conference: Southern Voices and Global Order, organized by Global Studies Association, University of Warwick, Warwick-UK.
2004: Globalization Message: Paradoxical Approach in the Global Order, 18_21 August, Presented in the Conference: The Meaning of Globalization: Confusions, Conjectures, Confirmations, Inaugural Conference of Globalization Studies Network, The, organized by Centre for the study of Globalization and Regionalization, Warwick-UK.
2004: Chosen Globalization and Hegemonic Globalizations: Futurist Expectations of Final Revitalization of Human Life-The Second Coming, September, Presented in the international conference in London Organized by Institute for Islamic Studies, London-UK.
2004: Vireal City: Solution and Destination for Developing Countries, October, Presented in the Conference: Urban Generations: Post-colonial cities, organized by Mohammed, Rabat- Morocco.
2004: Dual Globalizations, Government, Place and People: National Belonging, 4-6 November, Presented in the Conference: Social Life, Civil Society, and Governance, Comparing Local Political Participation in a Global Society -Interdisciplinary Views, Organized by University of Potsdam, Potsdam-Germany.
2005: Dual Globalizations and American Exceptionalizm: CNN Approach to War Policy-Construction of Iranophobia, Presented in the International Conference on ‘American Media Foreign Policy' organized by Institute for North American and European Studies-University of Tehran and IRIB, Tehran-Iran.
2005: Universality of Liberation Theology: One Is Equal to All and All are Equal to One, 12th of June, Presented in IHRC's conference on: Towards a New Liberation Theology: Reflections on Palestine, London-UK.
2005: Intercultural Approach to Americanism and Anti-Americanism: British Muslim Perception of America in a Post-September 11th era, 20-22nd of August, presented in International Conference on Perception/Construction of the West from ‘Outside" in Contemporary Cultural Text and Discourses, organized by Peking University - China, Peking-China.
2005: Globalization and Family Moral Values, 1st to 2nd October, presented in the International Congress on Family & Globalization PTA of the I.R. of IRAN and FIEP, organized by Central Organization of Parents-Teachers Association and Ministry of Education, Tehran-Iran.
2005: Cyber Capacity and Globalization of Religion in two Parallel worlds, 13-14 Nov., presented in International Conference on ‘Globalization and Religion: Power and Identity, organized by Institute for North American and European Studies, Open University of UK and The Organization of Culture and Islamic Relation, Tehran-Iran.
2006: Master Forces of Religious Discrimination, 22nd of March, Presented in a Panel Discussion of Religious Discrimination, organized by IHRC, London, Uk.
2006: Iranian Virtuality: Communication Resourcefulness and Mobil Pervasive Networking, Presented on International Conference of Association for Cultural Studies: Crossroads Conference at Istanbul Bilgi University, 20-23 July 2006.
2006: Two Globalizations and Many Cultural Diversities: Ideological Domination - Peace or Conflict, 21-23 August 2006, presented in the 3rd International GSN Conference: Globalization and Human Diversity - Asian and other Regional Experiences, organized by Universiti Kebangsaan Malaysia.
2006: Global Media and Political Representation of Islam and Muslims: BBS and CNN, Presented in ISESCO's National Workshop on Position of Media on Implication of Rabat Agreement on Expansion of Dialogue Among Cultures, organized by National Centre of Globalization Studies and Regional Office of ISESCO in Tehran, 26-27 August 2006.
2006: Chosen Globalization or Hegemonic Globalizations : Shia Approach to the Second Coming,
presented in Theology of End Times in the Abrahamic Religions: Political Implication, organized by The International Peace Research Institute, Oslo in Geneva, 2-4 of September 2006.
2006: Peace and Conflict Resolution in Relation to Dual Globalization Trends, Present in 6th Annual Conference of the Global Studies Association, Roehampton University, London, 4-6th of September.
2007: socio- cultural approach to political civil globalization and discourse of Human Rights، global social justice in theory and practice conference، centre for study of global ethics & department of political science and international studies -University of Birmingham،Britain Birmingham، 5 august.
2007: American exceptionalism Globalization and islamophobia: Double Discrimation، International Conference on Islam phobia، the union of NGOs of the Islamic word، 8 November.
2008: Constructive Islamic Agenda for the world: positive and active resolutions, Roundtable Meeting Challenges and Opportunities Facing Muslims, Changing the channel of `reaction and response` to the channel of `activism and pro-activism` Penang_Malaysia 26-28 October.
2009: Universalism, Particularism and Multiculturalism: Islamic Human Rights, Alliance of civilizations: International Human Rights conference Ankara, Dedeman Hotel, 21-23 may.
2010: Representation of Islam and Muslims in the Western Academic Production, UNESCO, 31 May, 2010.
2010: Dual Spacization Locative and Omnipresence of Culturales Cognitive Rapprochement of Cultures
2011: Dual Spacization, Intercultural Relations and Iran-Turkey Itural Relations, University of Ataturk, 26th at may 2011
2012, Bluetooth Virtual Community: Bluetooth and Social Networking in Tehran Subway, 2012 IEEE 12th International Conference on Computer and Information Technology, Joint paper: S. R. Ameli & Esmaeel Ramezani.

کد خبر 50927

برچسب‌ها