همشهری آنلاین: حسین‌ ابراهیم‌آبادی در سال ۱۳۳۹ در طالقان به دنیا آمد

ebrahim abadi

وی در رشته علوم تجربی و در سال 1358 مقطع متوسطه را به اتمام رساند و 2 سال بعد مدرک لیسانس خود را در رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی از   دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد.

ابراهیم‌آبادی فوق لیسانس خود را در سال 1376 در رشته برنامه‌ریزی آموزشی از دانشگاه تهران گرفت و 2 سال بعد موفق شد مدرک دکترای تخصصی (ph.d) خود در رشته روانشناسی تربیتی را از  دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کند.

برخی از مسولیت‌های علمی و حرفه‌ای دکتر حسین‌ ابراهیم‌آبادی:

 • عضو هیأت علمی پژوهشکده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1383تاکنون)
 • مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1378 تا 1383
 • عضو موسس و سرپرست مرکز پژوهش‌های ارتباطات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1374 تا1384
 • مسولیت مطالعه، طراحی و تاسیس معاونت فرهنگی و اجتماعی ودفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی از سال 1376تا 1377
 • مسولیت مطالعه، طراحی و تاسیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1382 تا 1383)
 • مجری طرح ملی توسعه تحقیقات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1379تا 1382)
 • عضو موسس و مجری تاسیس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی (1385)
 • عضویت در بیش از 20 مورد کمیته علمی کنفرانس‌ها و همایش‌های ملی و بین‌المللی
 • عضو هیأت مؤسس «دانشگاه غیرانتفاعی فردوسی»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال 1372
 • عضو و مسئول کمیته علمی و فرهنگی ایرانی شرکت کننده در اجلاس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی (ژنو، 2003)
 • عضو گروه علمی کارشناسان ایرانی شرکت کننده در اجلاس مقدماتی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی (ژنو 14- 25، 2005)
 • عضو شورای تدوین بخش فرهنگی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
 • عضو کمیسیون دایمی هیات امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (از سال 1383تا کنون)
 • عضو کار گروه راهبری تاسیس و توسعه موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران(از سال 1384تا کنون)
 • سر پرست کار گروه ایران و جامعه اطلاعاتی دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی (1386)
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (از سال 1383 تا کنون)
 • رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (از سال 1393 تا کنون)

برخی از تألیفات و مقاله‌های حسین‌ ابراهیم‌آبادی:

 • مهارت‌های مطالعه و یادگیری، موسسه علمی آینده سازان (1372)
 • تدوین و انتشار گزارش بین‌المللی مهاجرت در ایران  باعنوان؛
    The refugees in the Islamic Republic of Iran, Tehran, 1996
 •  تدوین و انتشار گزارش بین‌المللی ایران و جامعه اطلاعاتی برای ارایه به نشست جهانی world Summit on the Information Society-Geneva 2003 با همکاری دکتر یونس شکرخواه و دکتر حسن نمکدوست
 • ملاک‌ها و معیارها در تولید و برنامه‌سازی رادیو و تلویزیون، مرکز تحقیقات صدا و سیما(1373)
 • مشارکت پژوهش در آموزش، اولین کنفرانس علمی بررسی مسائل پژوهشی کشور، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ وآموزش عالی: اردیبهشت 1378
 • نقش آموزش عالی در نظام تصمیم‌سازی، آذر ماه 1378، اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و اعضای فرهنگستان‌های علوم و علوم پزشکی کشور
 • مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت‌های دانشجویی، سال 1379 معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
 • کلیاتی بر برنامه‌ریزی اجتماعی ایران 1400 (ﻫ . ش) سازمان برنامه و بودجه: 1375
 • مسائل و راهبردهای انتقال تکنولوژی با تأکید بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی، سال 1378، همایش علمی و کاربردی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها با تأکید بر شهر تهران: کنفرانس توسعه و ضد توسعه: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
 • مطالعات فرهنگی و تربیتی آموزش عالی: ضرورت بسط و دلایل گسترش، مجله فرهنگ اندیشه، سال دوم شماره ششم، تابستان 1382
 • ایران و راه آینده با تأکید بر آینده گزینی و اینده‌سازی در عرصه آموزش، سمینار آینده‌نگری، مرکز تحقیقات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1382
 • نسبت میان توسعه علمی و توسعه فرهنگی - دانشگاه  صنعتی شریف (1381)
 • بررسی برخی عوامل مرتبط با توسعه شاخه کار دانش نظام آموزش متوسطه در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران (1375)
 • آموزش و یادگیری مهارت‌های اندیشیدن؛ دانشگاه علامه طباطبایی (1382)
 • مدیریت و برنامه ریزی  فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دانشجویی؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (1379)
 • ارزیابی عملکرد ایران در  اجلاس‌های جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (1384)
 • آموزش در جامعه اطلاعاتی و جامعه مبتنی بر دانایی، مرکز پژوهش‌های ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (1385)
 • ارتباط نظام آموزش متوسطه و آموزش عالی: ابعاد، زمینه‌ها و راهکارها؛ دانشگاه تربیت معلم(1382)
 • دانشگاه، دگرگونی‌های اجتماعی و رویکردهای جدید یادگیری، پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی(1386)
 • علوم انسانی و چگونگی انتقال به وضعیت مورد انتظار یا مطلوب، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1387)
 • سازگاری نامعقول میان کمیت و کیفیت در نظام آموزش عالی و علوم‌انسانی ایران؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1387)
کد خبر 94248

برچسب‌ها