همشهری‌آنلاین: علی دهباشی (علی‌اکبرجعفر دهباشی) در سال ۱۳۳۷، در تهران به دنیا آمد

dehbashi

دوران ابتدایی را در دبستان بامشاد و دوره دبیرستان را تا چهارم ریاضی در دبیرستان‌های دکتر خانعلی و فردوسی گذراند. از سال آخر دبستان کار در چاپخانه را آغاز کرد و به‌عنوان مصحح نمونه‌های چاپی چندین انتشاراتی در چاپخانه مسعود سعد کار می‌کرد.

از همان سال‌ها زیر نظر اساتیدی چون: سیدابوالقاسم انجوی شیرازی، سیدمحمدعلی شهرستانی، دکتر قمر آریان، دکتر مهرداد بهار، دکتر غلامحسین یوسفی و دکتر عبدالحسین زرین‌کوب با مبانی فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران آشنا شد.

در دوران نوجوانی از اعضای فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌شمار می‌رفت و چندین روزنامه دیواری که ماه‌ها مورد بازدید و مطالعه علاقمندان قرار گرفت تنظیم و اجرا کرد.

علی دهباشی با ماهنامه‌ها و نشریات ادبی، فرهنگی و هنری همچون آرش، برج، چراغ، دنیای سخن و آدینه و دفتر هنر همکاری مستمر داشته است.

از سال 1369 به مدت 7 سال سردبیر ماهنامة کِلک بود... دهباشی از شهریور 1377 سردبیری مجلة بخارا را برعهده گرفت.

وی همچنین شب‌هایی را با عنوان «شب‌های بخارا» برگزار کرده است، از جمله «جشن هشتاد سالگی رضا سیدحسینی»، «جشن پنجاهمین سال فعالیت‌های هنری کامبیز درم‌بخش»، «جشن صد و بیست سالگی تولد ملک‌الشعرای بهار»، «جشن هشتاد سالگی باستانی پاریزی» و ...

دهباشی علاوه بر اینها 3 سال ویراستار فصلنامه فرهنگستان علوم بود و به عنوان ویراستار انتخاب شده هیأت امناء چاپ آثار سیدمحمدعلی جمالزاده نیز برگزیده شد.

وی همچنین با مجله «نقد و بررسی کتاب تهران» همکاری داشت. از فروردین 1382 تا مهر ماه 1384 سردبیر فصلنامه «سمرقند» بود که ده شمارة از این مجله را منتشر کرد. علاوه بر بخارا سردبیری فصلنامه سیمیا بر عهده گرفته است.

فهرست چاپ کرده‌های علی دهباشی:

سفرنامة مظفرالدین‌شاه به فرنگ، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، از انتشارات کتاب فرزان، تهران، 1361.
یادداشت‌های دکتر قاسم غنی (جلد اول: زندگی من) با مقدمة علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات آبان، تهران، 1361.
سرکوبگر جنگل (خاطرات ژنرال ماژور ـ دنسترویل)، ترجمة حسین انصاری، با مقدمة علی دهباشی، چاپ دوم، از انتشارات فرزان، تهران، 1362،
آثار العجم، محمدنصیر حسینی (فرصت‌الدوله شیرازی)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات یساولی، تهران، 1362.
سفرنامة برادران شرلی، ترجمة آوانس، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران، 1362
سفرنامة شاردن (بخش اصفهان)، ترجمة حسین عریضی، با مقدمة علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران، 1362
سفرنامة حاج سیاح به فرنگ، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ناشر، تهران، 1363.
یادنامة جلال آل‌احمد (جلد اول)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات پاسارگاد، تهران، 1364.
نامه‌های جلال آل‌احمد (جلد اول)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات پیک، تهران، 1364.
نامه‌های کمال‌الملک، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات بزرگمهر، تهران، 1366.
یادنامة کمال‌الملک، به‌کوشش داراب بهنام شباهنگ و علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات چکامه، تهران، 1364.
کتاب به‌نگار، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات به‌نگار، تهران، 1368.
حماسة فتحنامة نایبی، سرودة: منتخب‌السادات یغمائی، با مقدمه و تصحیح ملک‌المورخین سپهر، با اهتمام و توضیحات علی دهباشی. انتشارات اسپرک، تهران، 1368.
طغیان نایبیان در جریان انقلاب مشروطیت ایران، نوشتة محمدرضا خسروی، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات به‌نگار، تهران، 1368.
خاطرات سیاسی ایرج اسکندری، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات علمی، تهران، 1368
برگزیدة اشعار پروین اعتصامی، به انتخاب و مقدمه علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1369.
یادنامة پروین اعتصامی، گروآوردة علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات دنیای مادر، تهران، 1370.
فردوسی و شاهنامه، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات مدبر، تهران، 1370.
گُل رنج‌های کهن، نوشتة دکتر جلال خالقی مطلق، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر مرکز، تهران، 1372.
یادگارنامة استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1376.
یادنامة ابوالحسن صبا، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ویدا، تهران، 1376.
در تاریکی هزاره‌ها، ایرج اسکندری، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر قطره، تهران، 1377.
یاد سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران، 1377.
رباعیات حکیم عمر خیام، با مقدمة علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات هنرسرای هنر گویا، تهران، 1377.
یادنامة سهراب شهید ثالث، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران،1378.
یادنامة علامه محمد قزوینی، به‌کوشش علی دهباشی، (با مقدمة دکتر عبدالحسین زرین‌کوب)، چاپ اول، انتشارات کتاب و فرهنگ، تهران، 1378.
خاطرات اردشیر آوانسیان، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، 1378.
آئینة عبرت (خاطرات دکترنصرالله سیف‌پور فاطمی)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، 1378.
برگزیدة آثار سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، 1378.
به‌نرمی باران (جشن‌نامة فریدون مشیری)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، 1378.
خاطرات پرنس ارفع، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، 1378.
قصه‌نویسی، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، 1378.
خاطرات سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش ایرج افشار و علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، 1378.
تلخ و شیرین، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1379.
اندک آشنایی با حافظ، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1379.
یکی بود و یک نبود، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1379.
قصة ما به‌سر رسید، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1379.
قلتشن دیوان، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1379.
تاریخ روابط روس و ایران، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1384.
کشکول جمالی، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1384.
هزار بیشه، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ دوم، انتشارات سخن، تهران، 1384.
گنج شایگان، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ سوم، انتشارات سخن، تهران، 1384.
خرنامه، (منطق‌الحمار) محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات کتاب پنجره، تهران، پاییز 1379.
کارنامة زرین (یادنامة دکتر عبدالحسین زرین‌کوب)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1379.
خاطرات سیاسی دکتر فریدون کشاورز، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر آبی، تهران، 1379.
گفتگوها (مجموعة مصاحبه‌ها با شخصیت فرهنگی، هنری و ایران‌شناسان)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات صدای معاصر، تهران، 1379.
آسمان و ریسمان، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1379.
یاد صادق چوبک، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران، 1380.
زندگی سیاسی و اجتماعی مظفر‌ فیروز، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، 1380.
کهنه و نو، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1380.
قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1380.
یادهایی از گذشته (خاطرات دکتر غلامحسین فروتن)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1380.
هفت کشور، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1380.
یاد صادق هدایت، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران، 1380.
در راه بازگشت (یادنامه دکتر عبدالحسین زرین‌کوب)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر به‌دید، تهران، 1380.
یادنامة سیدابوالقاسم انجوی شیرازی، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1381.
خانة دایی یوسف (خاطرات اتابک فتح‌الله‌زاده)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران،.
سر و ته یک کرباس، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1381.
سخن‌های دیرینه (مجموعة مقالات دکترجلال خالقی مطلق)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر افکار، تهران، 1382.
یاد مادر در سروده‌های شاعران، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات بهار سبز، تهران، 1382.
قنبرعلی، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1382.
تحفه‌های آن جهانی (سیری در زندگی و آثار مولانا)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1382.
تاریخ شفاهی نشر ایران، به‌کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1382.
تاریخ شفاهی مطبوعات ایران، به‌کوشش سیرفرید قاسمی و علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1382.
اصفهان (آلبوم عکس هفت عکاس از اصفهان)، نویسندة متن: علی دهباشی، قطع رحلی، انتشارات گویا، تهران، 1383.
می و مینا (سیری دز زندگی و آثار حکیم عمر خیام)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات گویا، تهران، 1383.
بر ساحل جزیرة سرگردانی (جشن‌نامة دکتر سیمین دانشور)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، 1383.
یادنامة دکتر مهدی سمسار، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر قطره، تهران، 1383.
کتابفروشی (یادنمای بابک افشار)، به خواستاری ایرج افشار (با همکاری عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی، سیدفرید قاسمی و نادر مطلبی کاشانی)، انتشارات شهاب ثاقب، تهران، 1383.
نقد و بررسی گلی ترقی، به‌کوشش علی دهباشی و مهدی کریمی، چاپ اول، نشر قطره، تهران، 1383.
یاد بزرگ علوی، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران، 1384.
شناختنامة تقی مدرسی، به‌کوشش علی دهباشی و مهدی کریمی، چاپ اول، نشر قطره، تهران، 1384.
یاد یار مهربان (سیری در زندگی و سروده‌های رودکی)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر صدای معاصر، تهران، 1385.
-یزد ( آلبوم عکسهای سعید محمودی از ناوه ) نویسنده متن : علی دهباشی، قطع رحلی، انتشارات گویا، تهران 1386.
سیری در زندگی و آثار ایرج میرزا، به کوشش عل دهباشی، چاپ اول، نشر اختران، تهران 1387 .
ـ زندگی و اندیشه زرتشت ( سیری در زندگی و آموزه های زرتشت) به کوشش علی دهباشی، چاپ اول ، نشر افکار، تهران، 1387.
شاخه های شوق - 2 جلد ( یادگارنامه بهاء الدین خرمشاهی) به کوشش علی دهباشی ، چاپ اول ، نشر قطره، تهران 1387.
- شناختنامه ویرجینیا وولف، به کوشش علی دهباشی ، چاپ اول، انتشارات نگاه ، تهران 1388.
نوروزنامه ( نوروز، آئین¬ها و جشن¬ها) به کوشش علی دهباشی چاپ اول ، انتشارات افکار، تهران 1388
شناختنامه تاگور به کوشش علی دهباشی، چاپ اول ، نشر نیک، 1388
شناختنامه ایتالوکالوینو به کوشش علی دهباشی ، چاپ اول ، نشر کتاب خورشید، 1389
شناختنامه آنا آخماتووا به کوشش علی دهباشی، چاپ اول ، نشر نیک، 1389

زیرچاپ:

خلسه یا خواب‌نامه، محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، به‌کوشش علی دهباشی، نشر پنجره.
نامه‌های مجتبی مینوی (2 جلدی)، انتشارات شهاب.
جشن‌نامة دکتر قمر آریان، انتشارات شهاب.
یاد غلامحسین ساعدی
مجموعه مقالات درباره سعدی
یادنامة بزرگ دکتر محمد مصدق
جشن‌نامة ابراهیم گلستان
صدای پای آب (یادنامة سهراب سپهری)
جشن‌نامة پیرنیا (با محمد گُلبن)
یادنامة پروانه و داریوش فروهر
کارنامة هفت سالة مجلة کِلک
یادنامۀ علی اکبر دهخدا
اقلیم حضور ( یادنامۀ شاهرخ مسکوب)
یادنامۀ دکتر فریدون آدمیت

کد خبر 80377

برچسب‌ها