با تحقق آنچه در چشم‌انداز 1404 تاکسیرانی تهران در نظر گرفته شده است، یکی از آرزوهای تاکسی‌سواران تهرانی برآورده می‌شود؛ آرزویی که با اجرایی شدن کامل استفاده از تاکسیمتر همراه شود، سطح خدمات تاکسی‌ها را تا حد زیادی بالا می‌برد.

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران توضیح داد که تا سال 1404 تاکسی‌ها تنها در قالب تاکسی‌های خطی(جا‌به‌جایی مسافر از مبدا تا مقصد مشخص)، تاکسی‌های مطابق با استانداردهای جهانی(جابه‌جایی مسافر از مبدا تا مقصد مورد نظر وی) و تاکسی‌های ویژه، مجاز به فعالیت در سطح شهر خواهند بود.

شهریار افندی‌زاده در گفت‌وگو با سما ضمن بیان این مطلب گفت: بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران باید سهم ون‌ها در حمل‌ونقل به 5درصد و تاکسی‌ها به 15 درصد برسد که در این میان سهم تاکسی‌های خطی 7 درصد، تاکسی‌های مطابق با استانداردهای جهانی 6 درصد و تاکسی‌های ویژه 2درصد خواهد بود.

وی با تاکید بر حذف تاکسی‌های گردشی با عملکرد فعلی و مسافربرهای شخصی تصریح کرد: تاکسی‌های خطی مسیرهایی با مبدا، مقصد و کرایه مشخص و حداکثر 4 مسافر فعالیت خواهند کرد و به جای تاکسی‌های گردشی که تعدادشان در حال حاضر بسیار زیاد است، تاکسی‌های مطابق با استانداردهای جهانی با تعریف ارائه شده جایگزین می‌شود که انتخاب مسیر با مسافر بوده و تاکسی تا مقصد در اختیار وی خواهد بود.

به گفته افندی‌زاده بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک توسعه کیفی تاکسیرانی مدنظر است نه کمی. در حال حاضر سهم تاکسی‌ها و ون‌ها از حمل‌ونقل درون شهری حدود 25 درصد است که این سهم براساس مصوبه مجلس باید به 20 درصد با توجه به افزایش سهم قطار شهری و در مقابل باید توسعه کیفی ناوگان مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر اینها حداکثر عمر مفید تاکسی‌ها نیز 10 سال خواهد بود. این نیز یکی دیگر از موارد مورد اشاره طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران بود.

به گفته افندی‌زاده تمام تاکسی‌هایی که بیش از 10 سال عمر دارند باید از رده خارج شوند که برای تحقق این امر هر ساله 8 هزار تاکسی جدید باید جهت نوسازی یا افزایش ناوگان وارد و در مقابل به همین میزان تاکسی فرسوده از رده خارج شود.

وی در ادامه از طراحی الگوهای مدیریتی جدید تاکسیرانی براساس طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک خبرداد و گفت: بر این اساس پیشنهاد 8 شرکت خصوصی است که بر مبنای پهنه بندی شهر امکانات فیزیکی و مکان مورد نیاز ایجاد خواهد شد که این شرکت‌ها وظیفه نظارت و کنترل تاکسی‌ها را در محدوده‌ای که برایشان تعیین می‌شود بر عهده می گیرند و سازمان تاکسیرانی بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت خواهد کرد.

وی همچنین در مورد سوخت پیش بینی شده برای تاکسی‌ها بر اساس این طرح گفت: سوخت تاکسی‌ها باید آلایندگی کمی داشته باشد و حداقل از استاندارد یورو 2004 برخوردار باشد که بر این اساس گاز‌سوز کردن تاکسی‌ها مورد تاکید است.

کد خبر 39861