همشهری آنلاین: قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه مورخ 16 اسفند سال 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

ماده واحده و تبصره قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به قرار زیر است:

ماده واحده: استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 139873

برچسب‌ها