همشهری آنلاین: آیین‌نامه خدمات چندرسانه‌ای (mms) را کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کرده است

متن کامل آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌ای (multi media services) (mms)
 به شرح زیر است:

مقدمه
این آیین نامه در اجرای بند (د) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بمنظور ضابطه مند کردن ارائه خدمات پیام چندرسانه‌ای multi media services (mms) به شرح زیر در جلسه شماره 48 مورخ 25/6/87 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح* و تصویب گردیده است:

تعاریف:

خدمات چندرسانه‌ای (mms): ارسال و دریافت پیامی است که می‌تواند صدا، تصویر، متن و داده و یا ترکیبی از آنها باشد.

سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

مشترک: هر شخص که طبق ضوابط و مقررات حق استفاده از خدمات چندرسانه‌ای را دارد.

فراهم کننده شبکه: اپراتور شبکه که براساس پروانه های صادره مجاز به ارائه خدمات چندرسانه‌ای به مشترکین می‌باشد.

فراهم کننده پیام: اشخاص حقوقی که برابر مجوز های صادره، می‌توانند پیام های  چندرسانه‌ای را به صورت انبوه فراهم و ارسال نمایند.

واسط شبکه: هر نوع نرم افزار یا سخت افزار که براساس یک قرارداد وظیفه تعاملات لازم و مبادله اطلاعات بین تجهیزات شبکه مخابراتی را بعهده دارد.

کد برگردان پیام: کدی است که مشترک برای برگرداندن پیام های غیر متعارف به فراهم کننده شبکه از آن استفاده می کند.

ماده 1- حقوق و تکالیف مشترکین:

1-1- مشترک موظف است در زمان درخواست استفاده از خدمات چندرسانه ای مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارائه و هر گونه تغییرات بویژه نشانی خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز به فراهم کننده شبکه اطلاع دهد.

1-2- در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی(بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. درغیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوءاستفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک است.

1-3- تبلیغات انبوه تجاری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی توسط مشترک مجاز نیست.

تبصره 1: فراهم کنندگان پیام می‌توانند بر اساس مقررات جاری کشور و عقد قرارداد با فراهم کننده شبکه نسبت به انجام تبلیغات اقدام کنند.

تبصره 2: در صورتی که مشترک تمایل به دریافت تبلیغات نداشته باشد باید مراتب را به فراهم کننده شبکه اطلاع دهد.

1-4- مشترک می‌تواند برای برگرداندن پیام های غیرمتعارف حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از دریافت با استفاده از کد برگردان پیام، اقدام کند.

1-5- ارسال پیام های چندرسانه ای به شرح زیر ممنوع است:
1-5-1- ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات طبقه بندی شده.

1-5-2- ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت ملی شود.

1-5-3- ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون رضایت آنها.

1-5-4- ارسال و یا انتشار ویروس، نرم افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه از طریق شبکه.

1-5-5- ارسال هرگونه پیام مستهجن و خلاف شئون اسلامی - ایرانی.

1-5-6- ارسال هرگونه پیام تهدیدآمیز.

1-5-7- ارسال هرگونه پیامی که موجب تخریب و یا هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی شود.

1-5-8- ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود.

تبصره: تشخیص موارد مذکور به عهده مراجع ذیصلاح قانونی است.

ماده 2- حقوق و تکالیف فراهم کنندگان شبکه:

2-1- فراهم کننده شبکه موظف است نسبت به ارائه خدمات موضوع آئین نامه به کلیه مشترکین متقاضی بدون تبعیض اقدام کند.

2-2- فراهم کننده شبکه موظف است نسبت به اطلاع رسانی مناسب در مورد نحوه درخواست، استفاده از خدمت، جرایم، تخلفات و عواقب ناشی از آن به متقاضیان اقدام کافی بعمل آورد.

2-3- فراهم کننده شبکه موظف است نسبت به اخذ تعهدات متناسب با این آئین نامه از متقاضی، قبل از فعال سازی خدمت اقدام کند.

تبصره: کلیه فرم های تعهد باید قبلا به تائید سازمان برسد.

2-4- فراهم کننده شبکه موظف است مطابق با سیاست های ابلاغی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بسترهای لازم را برای استفاده از خدمات mms توسط مراکز فرهنگی مجاز فراهم کند.

2-5- فراهم کنند شبکه موظف است تجهیزات لازم برای پالایش(فیلتر) انواع پیام های موجود در فهرست(لیست) سیاه را ایجاد کند.

2-6- فراهم کننده شبکه موظف است کلیه پیام های رد و بدل شده به همراه اطلاعات مرتبط را حداقل تا 90 روز ذخیره کند.

2-7- فراهم کننده شبکه موظف به اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص ثبت اطلاعاتی از پیام است که بنحوی امکان شناسایی فرستنده پیام را برای مراجع ذیصلاح فراهم کند.

ارسال هرگونه پیام فاقد اطلاعات مذکور به مقصد ممنوع است.

2-8- فراهم کننده شبکه موظف است تدابیر لازم برای جلوگیری از پخش ویروس، نرم افزارهای مخرب، بازی های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه ازطریق شبکه را اتخاذ کند.

2-9- فراهم کننده شبکه موظف است در صورت ارسال یکی از پیام های موجود در فهرست سیاه، ضمن پالایش آن، نسبت به ارسال پیام «شما اقدام به ارسال پیام غیرمجاز کرده‌اید» برای مشترک ارسال کننده، اقدام کند.

2-10- فراهم کننده شبکه موظف است ارائه خدمت ذیربط را به مشترکینی که در فهرست سیاه قرار می گیرند، متوقف کند.

2-11-در صورت تخلف فراهم کننده شبکه و فعال سازی خدمت برای مشترکینی که در فهرست سیاه قرار دارند، فراهم کننده شبکه در قبال پیامد های این تخلف پاسخگوی مراجع قانونی خواهد بود.

2-12- فراهم کننده شبکه باید امکانات لازم برای جلوگیری از ارسال انبوه توسط مشترکین را تامین کند.

تبصره: تعریف پیام انبوه و محدودیت تعداد، توسط سازمان به فراهم کننده شبکه اعلام خواهد شد.

2-13- فراهم کننده شبکه باید اقدامات ذیل را بعمل آورد:

2-13-1- تخصیص یک کد اختصاصی برای برگرداندن پیام های غیر متعارف توسط گیرنده پیام.
تبصره: استفاده از کد برگرداندن پیام، بدون هزینه خواهد بود.

2-13-2- ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای دریافت ثبت پیام های برگردانده شده در ظرف زمانی مجاز(48 ساعت) و نگهداری آنها به مدت 90 روز.

2-13-3- ثبت مشخصات مشترک برگرداننده پیام، مشترک انتشار دهنده پیام، محتوا و تاریخ و زمان دقیق ارسال پیام.

2-14- اطلاع از مشخصات واقعی فرستنده پیام از حقوق گیرندگان پیام بوده و فراهم کننده شبکه موظف است تدابیر کافی برای جلوگیری از فریب گیرندگان پیام ها را توسط ارسال کنندگان، اتخاذ کند و درصورت سهل انگاری،کلیه عواقب ناشی از تحویل پیام های فاقد مشخصات صحیح فرستنده برعهده فراهم کننده شبکه خواهد بود.

ماده 3- شرایط راه اندازی خدمت:

درصورت اعلام آمادگی فراهم کننده شبکه برای ارائه خدمت ارسال و دریافت پیام چندرسانه ای، سازمان نسبت به بررسی امکانات فراهم کننده شبکه اقدام و درصورت تائید امکان انجام تعهدات این آئین نامه، راه اندازی خدمت مجاز خواهد بود.

ماده 4- مقررات عمومی:

4-1- ارائه خدمات موضوع این آیین نامه هم برای ارسال هم برای دریافت پیام منوط به اخذ موافقت قبلی مشترک خواهد بود.

4-2- کلیه مسئولیت های حقوقی استفاده از خدمت پیام چندرسانه ای بعهده مشترک بوده و وی در مقابل مراجع ذیصلاح قانونی پاسخگو خواهد بود.

4-3- فعال سازی خدمت برای افراد زیر 18 سال سن مشروط به موافقت وتعهد ولی قانونی آنها است.

4-4- ایجاد هرگونه مزاحمت از طریق ارسال پیام چندرسانه ای موجب اعمال مجازات مقرر در قوانین و مقررات ذیربط خواهد بود.

4-5- مشترک مکلف به رعایت کلیه مقررات مربوط به استفاده از پیام چندرسانه ای مندرج در این آئین نامه وسایر مقررات جاری کشور بوده و تخلف از آنها موجب پیگرد قانونی است.

4-6- فراهم کننده شبکه براساس آئین نامه رسیدگی به مزاحمت های تلفنی با متخلفین در استفاده از پیام های چندرسانه ای برخورد نموده و برحسب مورد، متخلف را به مرجع ذیصلاح قانونی معرفی خواهدکرد.

4-7- تعیین موارد شمول فهرست سیاه مشترکین و پیام ها برعهده مراجع ذیصلاح قانونی است.

4-8- مواردی که دراین آئین نامه پیش بینی نشده است براساس نظر کمیسیون اقدام خواهد شد.

4-9- هرگونه مقررات و ضوابط که برحسب ضرورت در آینده توسط سازمان به فراهم کنندگان شبکه ابلاغ می شود لازم الاجرا است.

این آئین نامه در4 ماده و 6 تبصره در تاریخ 25/6/87 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است

کد خبر 75949

برچسب‌ها