پنج شنبه 29 شهریور 1397 | به روز شده: 12 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 - 23:30:00 | کد مطلب: 80563 چاپ

مجله رانندگی

شهر > شهری - همشهری آنلاین:
مهارت در رانندگی از جمله عوامل بسیار مهم در نحوه عملکرد صحیح و همچنین در عرصه ترافیک است.

driving

لذا عدم تبحر راننده در کنترل وسیله نقلیه و عکس‌العمل‌های نامناسب در هنگام برخورد با سوانح احتمالی، منشا بسیاری از تصادفات رانندگی است.

قبل و هنگام رانندگی باید نکاتی را در نظر داشت تا  رانندگی با بیشترین ایمنی انجام شود.

در شرایط خاص چون مه، برف و باران، رعایت برخی نکات ایمنی سلامت جان راننده و سرنشینان خودرو را تضمین می‌کند.

در چنین شرایطی ممکن است دید راننده کاهش یابد، که ممکن است ناشی از تاریکی زیاد، برف، مه، باران، دود و یا حتی نور زیاد باشد.

پیوندهای مرتبط زیر مهارت‌های لازم در رانندگی را در بر دارد:

در همین زمینه: