همشهری آنلاین - شهره فرجی: با کمی فکر و ابتکار می‌توانید کودک خود را تشویق به خوردن غذاهای مختلف کنید.

در اینجا مجموعه‌ای از راهکارهایی را به شما نشان داده‌ایم تا شاید با اجرای آن‌ها بتوانید کودک خود را به خوردن غذاهایی تشویق کنید که در حالت عادی نسبت به خوردن آن‌ها تمایلی از خود نشان نمی‌دهد.

با این راهکار کودک، غذای خود را نوعی بازی در نظر گرفته و با علاقه و اشتیاق کامل آن را خواهد خورد.

www.familyfun.go.com

برچسب‌ها