همشهری آنلاین: اولین ایستگاه آتش نشانی در شهر تبریز در سال ۱۲۲۱ شمسی و اولین واحد آتش نشانی در تهران در سال ۱۳۰۳ راه‌اندازی شد

fire

در تهران در گاراژی به نام حسنی در سه راه امین‏حضور اولین واحد آتش نشانی راه‌اندازی شد و در سال 1307 قبرستان قدیمی موجود در میدان حسن آباد (ایستگاه آتش نشانی فعلی) تبدیل به اداره ماشین‌های آب پاش شد.

بعدها نام اطفائیه به این واحد اطلاق شد. دومین ایستگاه آتش نشانی در شمیرانات تأسیس شد و تا سال 1326 همین دو ایستگاه فعالیت داشتند.

در سال 1340 در ایستگاه حسن آباد واحدی با عنوان گروه امداد و نجات دایر شد که در کنار واحد اطفاء حریق کار آن صرفأ نجات و امداد باشد.

در سال 1350 تعداد ایستگاه‌ها به 7 مورد رسید و در سال 1353 سه ایستگاه دیگر نیز ساخته شد.

در سال 1355 تعداد ایستگاه‌ها به 13 ایستگاه حریق و نجات رسید و 3 ایستگاه دیگر نیز در سال 1356 اضافه شد که مجموعأ 16 ایستگاه که در آنها 3 ایستگاه نجات نیز وجود داشت.

پرونده‌ها:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طول 10 سال تا پایان سال 1368 مجموعه ایستگاه‌های آتش‏ نشانی تهران، به 26 ایستگاه حریق و 7 ایستگاه امداد و نجات رسید.

با گسترش فعالیت‌های شهرداری تهران و لزوم گسترش فضاهای ایمن و تعمیق فرهنگ ایمنی در سطح شهر، تا سال 1379 تعداد ایستگاه‌های سازمان آتش‏نشانی به 54 ایستگاه حریق و 10 ایستگاه نجات افزایش یافت.

در تاریخ ششم آبان ماه 1353، در یکصد و سومین جلسه انجمن شهر تهران اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی در چهار فصل، 28 ماده و 14 تبصره تصویب شد که تا سال 1357 امور مختلف آتش‌نشانی بر مبنای اساسنامه مزبور انجام می‌شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با انحلال سازمان دفاع غیر نظامی، فلسفه وجودی آتش‌نشانی‌های کشور براساس بندهای 14 و 20 ماده 55 قانون شهرداری تعریف و از همین رو سازمان‌های آتش‌نشانی زیر مجموعه شهرداری قلمداد گردید و شهرداری‌ها ملزم شدند، برای حفظ شهرها از خطر سیل، حریق و دیگر مخاطرات، تدابیر مؤثری اتخاذ کنند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 92791

برچسب‌ها