همشهری‌آنلاین: هفته گذشته امکانی با عنوان نظر سنجی برای داشتن دیدگاه‌های شما در خصوص موضوعات فراگیر و روز در همشهری‌آنلاین فراهم شد.

سر خط خبری رسانه‌های خبری جهان در هفته گذشته به نا آرامی‌های بریتانیا اختصاص داشت.

more  یک فیلم در همین زمینه : پلیس انگلیس هنوز خانه به خانه به‌ دنبال معترضان

از این رو همشهری‌آنلاین با طرح این سوال که ریشه نا‌آرامی‌های بریتانیا را در چه می‌دانید؟ دست به یک نظر سنجی برای داشتن دیدگاه‌های شما در خصوص شورش‌های لندن زد که نتایج زیر بدست آمد:

Polling results

کد خبر 143134

برچسب‌ها