دوشنبه 2 مهر 1397 | به روز شده: 16 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 18:30:00 | کد مطلب: 380086 چاپ
پسكوچه

دو شعر

کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - زیتا ملکی:
از نمی‌توانی‌ها:

مثل رودخانه
که هرچه کنارش بایستی و زار بزنی

هرچه‌قدر زانو بزني و فرياد بزني

هرچه‌قدر پابه‌پايش

بدوي و

بدوي و فرياد بزني

نمي‌تواني مانع رفتنش شوي...

درست مثل رودخانه

دارد مي‌رود

 

 

  • رسيدن فصل‌ها و نرسيدن ميوه‌ها

 

برايم از رسيدن فصل‌ها و ميوه‌ها مي‌گويي

و نمي‌داني

توت‌ها

-اگر بماني- شيرين و

اگر بروي زهرمار مي‌شوند