شورای شهر تهران سرانجام فوریت تملک و احیای خانه- باغ تاریخی «اتحادیه» توسط شهرداری تهران را تصویب کرد تا بدین‌ترتیب یک بنای تاریخی دیگر در تهران توسط شهرداری احیا و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

خانه باغ تاریخ اتحادیه


ماجرای پیگیری وضعیت خانه - باغ تاریخی اتحادیه در شورای شهر پس از بازدید مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران مطرح شد و بدین‌ترتیب شورای شهر تهران به فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی این خانه تاریخی رأی داد. خانه - باغ تاریخی معروف به اتحادیه که در بافت تاریخی شهر تهران قرار دارد، قرار است پس از بازسازی و احیا توسط شهرداری تهران به مرکز فرهنگی - هنری تبدیل شود. همچنین قرار است طرح تصویب شده تملک خانه - باغ اتحادیه توسط شهرداری تهران به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران برود تا چگونگی تأمین منابع خریداری این اثر تاریخی و کیفیت خرید آن بررسی شود و پس از یک‌ماه برای رأی‌گیری مجدد به صحن علنی شورای شهر باز‌گردد.

خانه - باغ اتحادیه یکی از آثار باقیمانده از باغ بزرگ لاله‌زار در محدوده منطقه12 شهر تهران است که 12تیرماه سال1384 با شماره12057 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد اما درپی رسیدگی نکردن سازمان میراث فرهنگی به این اثر تاریخی و خریده نشدن آن، مالکان خانه اتحادیه درخواست خروج این اثر از فهرست آثار ملی را به دیوان عدالت اداری دادند و سرانجام این خانه 24 اسفند 1388 از فهرست آثار ملی خارج شد. این خانه متعلق به امین‌السلطان صدراعظم ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه قاجار بوده است که پس از کشته شدن او، توسط «حاج رحیم اتحادیه» خریداری شد.

کد خبر 249310

برچسب‌ها