همشهری آنلاین: سمینار تخصصی ملی «نقد و بررسی تقشه جامع مدیریت اسلامی» چهارشنبه ۲۵ دی ماه در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه رسمی دانشگاه شهیدبهشتی، تدوین نظام جامع موضوعات و مسائل مدیریت اسلامی و تدوین پروژه‌های تحقیقاتی مبتنی بر نظام مدیریت اسلامی از اهداف برگزاری سمینار ملی «نقد و بررسی تقشه جامع مدیریت اسلامی» است.

این سمینار ملی در سه محور نقد و بررسی نقشه جامع بر اساس دیدگاه‌های خبرگان و اساتید، نقشه راه تحقق نقشه جامع در دو حوزه الزامات علمی و اجرایی و تبیین زمینه‌های پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه مبانی و مسائل نقشه جامع در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود.

 

کد خبر 244322

برچسب‌ها