همشهری آنلاین: دادگاه مطبوعات نشریه ایران جمعه را به اتهام توهین و اهانت به اقوام کشور و نشریه چلچراغ را به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان محاکمه کرد.

روزنامه مطبوعات

به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های مطروحه علیه نشریات «ایران جمعه» و «چلچراغ» روز یک‌شنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

 بر اساس این گزارش، در مورد اتهامات متهم در نشریه ایران جمعه مبنی بر توهین و اهانت به اقوام کشور و تشویش اذهان عمومی با نشر مطالب خلاف واقع هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهمان را مجرم تشخیص داد، لیکن مستحقق تخفیف ندانست.

 هم‌چنین در خصوص اتهام منتسب به نشریه چلچراغ (طبق پرونده)‌ به جهت استفاده ابزاری از تصاویر زنان هیات منصفه مطبوعات استان تهران متهم نشریه مذکور را به اتفاق آراء مجرم دانست و در مورد اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی، هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مجرم تشخیص نداد.

 براساس اعلام دادگستری استان تهران، هم‌چنین هیات منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آراء متهم مذکور را مستحقق تخفیف ندانست.

کد خبر 176822

برچسب‌ها