همشهری آنلاین: حوزه اقتصاد یکی از حوزه‌های مهم زندگی اجتماعی و فردی انسان‌هاست.

economics

اقتصاد هر جامعه متشکل از نظام اقتصادی، نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی و عوامل اقتصادی است که در یک فرایند اجتماعی در تولید، مبادله، توزیع و مصرف کالاها وخدمات تولید شده مشارکت دارند.

سیاستگذاری ها و تصمیم گیرهای اقتصادی در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی و انسانی صورت می‌گیرد که فهم مفاهیم مختلف مورد استفاده این سیاست‌ها و تصمیم‌ها به شناخت صحیح آن کمک می کند.

در این راستا در مجله مفاهیم اقتصادی همشهری آنلاین با برخی از این مفاهیم حوزه اقتصاد به شرح زیر آشنا می‌شوید:

کد خبر 140619

برچسب‌ها