پنج شنبه 26 مهر 1397 | به روز شده: 31 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 26 شهریور 1397 - 08:46:29 | کد مطلب: 416651 چاپ

نکته بهداشتی: استفاده ایمن از نردبان

زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:
افتادن از نردبان می‌تواند باعث آسیب‌های وخیم و حتی مرگ شود.

تقریباً همه جراحات ناشی از افتادن از نردبان قابل‌پیشگیری هستند.

به این نکات ایمنی در این مورد توجه داشته باشید:

- دستورات ایمنی راهنمای نردبان را پیش از استفاده از آن بخوانید.

- به همه برچسب‌های هشداردهنده روی نردبان توجه کنید.

- مطمئن شوید که نردبان برای نوع کاری که انجام می‌دهید، طراحی شده است.

- فقط از نردبان به شیوه‌ای که راهنمای آن توصیف کرده است، استفاده کنید.

- نردبان را مطابق دستورات سازنده تنظیم کنید.

- از نردبانی که به درستی کار نمی‌کند، استفاده نکنید.

- فقط یک نفر باید در یک زمان روی نردبان باشد.

- پله‌های نردبان را پاک و خشک نگهدارید. روغن، آب و رنگ مرطوب می‌تواند باعث لیز خوردن شما شوند.

- لباس‌های گشادی که ممکن است به نردبان گیر کند، نپوشید.

- کفش‌هایی را بندهای آن روی انگشتان پایتان را بپوشاند.