سه شنبه 3 مهر 1397 | به روز شده: 8 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 29 فروردین 1397 - 22:04:56 | کد مطلب: 401878 چاپ

خانه‌تکانی

کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - شعر طنز > شیلان صلاح:
سرم را بست مامان، مثل قنداق

به دوشم کرد چندین فرش، الصاق

به دستم دستمالي خالخالي‌ست

زنم بر گرد و خاک از دور شلاق

 

بخوانم زير لب آواز شستن

تکانم خانه را از درب تا طاق

 

لگن را مي‌برم اين سوي و آن سوي

مرتب مي‌کنم ييلاق، قشلاق

 

کفي مکفي زنم بر روي کف‌پوش

کنم کف را چنان آيينه براق

 

به روي نردبان مي‌لغزم از شوق

زنم بر پرده‌ها با اشک سنجاق

 

نخواهم رفت از منزل به بيرون

کنم در خانه تا نوروز، اتراق

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصويرگري:‌آلاله نيرومند