جمعه 30 شهریور 1397 | به روز شده: 9 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 3 شهریور 1396 - 03:30:00 | کد مطلب: 376791 چاپ
برای امام صادق (ع)

درخت دانش ما

کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - خانه فیروزه‌ای > لاله جهانگرد:
ما

درخت دانشمان را از دست دادیم

او سایه‌های بلندی داشت

و شاخه‌هاي نفس‌گيري.

هركس سؤالي داشت

به‌سراغ درخت دانش مي‌رفت

او برگ‌هاي مهرباني داشت

و قلب صادقي

براي تمام پرسش‌ها

پرسشي ديگر

و جوابي ديگر داشت

براي تمام ترديدها

پاسخي

براي بي‌راهه‌ها

راهي

و از ميان بن‌بست‌ها

ما را به كوچه‌باغ‌ها مي‌برد

كوچه‌باغ‌هايي كه خوب مي‌شناخت.

ما

درخت دانشمان را از دست داديم

هرچند هنوز

آن‌چنان كه بايد

ميوه‌هايش را نچشيده بوديم

و سايه‌اش را

به‌تمامي درك نكرده‌ بوديم