چهارشنبه 4 مهر 1397 | به روز شده: 1 ساعت و 26 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 31 شهریور 1394 - 21:22:36 | کد مطلب: 308193 چاپ

آشنایی با آرای تری ایگلتون (۱۹۴۳-)

فرهنگ > میراث و تمدن - نوشته نیک یابلون* - ترجمه یونس شکرخواه:
تری ایگلتون دیباچه‌های متعدد و مهمی در مورد نظریه‌های ادبی، زیبایی‌شناسی و ایدئولوژی نوشته است.

او در مقام يک منتقد ادبي پيشتاز مارکسيست، توانست جانشين استاد خود ريموند ويليامز در انگليس شود.

او با تکيه بر نظريه‌هاي مارکسيست‌هاي اروپايي از جمله والتر بنيامين، لويي آلتوسر و پير ماشري، مخاطبان فراواني يافت و با پيروي از افکار اين نظريه‌پردازان از شيوه‌اي ماترياليستي براي مطالعه ادبيات بهره برد. اين شيوه او در نوشته‌هايش در مورد ساموئل ريچاردسون و خواهران برونته نمود دارد.

پافشاري ايگلتون بر پيچيدگي و سودمندي مقولات سنتي و هنجاري نظير ايدئولوژي، زيبايي‌شناسي و نقد فرهنگي به طور کلي مؤثر بوده است.

قرائت دوباره او از اين مقوله‌ها بيش از هر چيز در اشتياق وي براي برانگيختن بحث‌هاي انتقادي در زمينة فرهنگ معاصر ريشه دارد و اين انتقادي است به دور از آنچه که در نسبيت فرهنگي و بي‌تفاوتي سياسي پست مدرنيسم مي‌داند.

NICK YABLON*