نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : دوشنبه 12 شهریور 1397 - 04:31:00 کد مطلب:415259
سرویس خبری: اجتماع > اجتماعی

ایمنی اهالی یک روستا به عقرب‌ها

دهلی‌نو: مردمان روستایی در هند به قدری برای عقرب‌ها احترام قائل بوده و آنها را جزئی از مراسم مذهبی خود می‌دانند که به زهر آنها نیز ایمنی پیدا کرده‌اند.

در روستای ناگاپانچامی عقرب‌ها را می‌توان دید که روی صورت و دست و پای روستائیان راه می‌روند. آنها عقرب‌ها را نماد یکی از خدایان هند می‌دانند و هر سال طی مراسمی برای عقرب‌ها غذا می‌گذارند. نیش این جانور حاوی سم آرسنیک بوده و می‌تواند چند انسان را بکشد.

http://www.hamshahrionline.ir/details/415259 لینک مطلب: