همشهری آنلاین- ندا شریف: بسیاری از وسایل غیرقابل استفاده وقتی داخل آن‌ها گیاه کاشته شود، زیبایی خاصی پیدا می‌کنند و در واقع در قالب گلدان کاربردی جدید و حال و هوایی خاص به باغ یا باغچه شما می‌دهند. برای این منظور از تصاویر زیر ایده بگیرید: