همشهری آنلاین: پس از تاخیر در افتتاح استادیوم‌های جام جهانی فوتبال، برزیل این بار با انتقادهای گسترده به دلیل کندی پیشرفت تاسیسات برگزاری المپیک ۲۰۱۶ مواجه است.

rio ۲۰۱۶

نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک، جان کوتس، با انتقاد از روند پیشرفت پروژه های المپیک در برزیل گفت: «این بدترین تجربه برای من در طول دوره فعالیت حرفه‌ای است. اما بازهم تکرار می کنم که ما فقط باید اینکار را به انجام رسانیم. این هدف کمیته المپیک است.»

به گزارش یورونیوز وی با اشاره ارسال مستقیم ناظران به محل آماده سازی افزود: «به عنوان کمیته بین المللی المپیک، تا به حال چنین کاری نکرده بودیم که افرادی را بفرستیم. برای این که مشکل را به آنها بفهامانیم با مشکل مواجهیم. مسابقات برای آزمایش مکان ها امثال شروع می شوند و در حال حاضر فقط دو نفر در مرکز برگزاری این رقابت ها کار می کنند؛ فقط دو نفر.»

آقای جون کوتس، همچنین با انتقاد از مدیریت سه گانه مقامات محلی، دولت فدرال و دولت مرکزی در برزیل، گفته است که در المپیک ۲۰۰۴ آتن، با وجود تمام مشکلات، طرف مذاکرۀ کمیته بین المللی المپیک مشخص بوده است.

در برابر این انتقادها، دولت برزیل اعلام کرده است که از عهده اجرای تمام خود برای برگزاری عالی المپیک سال ۲۰۱۶ برمی‌آید.

کد خبر 258028

برچسب‌ها