همشهری آنلاین: سامانه موشکی استاندارد با برد متوسط ساخت کشور آمریکا می‌باشد. این سامانه موشکی ازجمله تجهیزات دفاعی پدافند هوایی کشورمان به حساب می‌آید.

سامانه موشکی استاندارد

سامانه پدافندهوایی موشکی استاندارد که نوع دریا پایه آن معمولاً در فریگیت‌ها و ناوها از آن استفاده می‌شود دارای دو نوع برد متوسط و برد افزایش یافته می‌باشد.

سامانه موشکی استاندارد

در نوع برد متوسط از موتور دو تراستی سوخت جامد و در نوع برد افزایش یافته از موتور دو تراستی سوخت جامد همراه با بوستر سوخت جامد استفاده می‌گردد.

موشک فوق از هدایت آشیانه یاب نیمه فعال راداری استفاده می‌کند. سرجنگی موشک استاندارد، متعارف و حاوی مواد منفجره شدید همراه با فیوز ضربتی یا مجاورتی می‌باشد.

انواع موشک‌های استاندارد و کدهای متفاوت آن عبارتند از:

  • RIM- 66A- SM1 : زمین به هوا- برد متوسط
  • RIM- 66B- SM1 : مشابه "RIM- 66A" بوده و با موتور جدید، ساخت شرکت " هرکولس" مدل (MK-56 , MODEO) جهت افزایش راندمان- این مدل نیز برد متوسط می‌باشد.
  • RIM- 66C-SM2 : مشابه "RIM- 66B" بوده با سیستم آدابتور برای به کارگیری سیستم علیه موشک‌های کروز ضد کشتی
  • RGM-66D مشابه "RIM- 66B" می باشد. بصورت سطح به سطح و رادارزن و ضد تشعشعات راداری
  • RIM- 67B : مشابه "RIM- 67A" می باشد و از هدایت کامل راداری استفاده می کند.

در مدل‌های RIM-66B از رادار تعقیب SPG-55C باند G , H برای کنترل و ردیابی هدف جهت درگیری در تمام مسیر و مدل RIM- 67B همین نیاز را در بخش نهایی مسیر دارد.

مدل‌های مخصوص موشک‌های کروز ضد کشتی " AEGIS " دارای چهار وضعیت عملیاتی می‌باشند که مهمترین آن کشف، ردیابی و درگیری با هدف به صورت خودکار بوده که از رادار " PHASE ARRAY" برای این کار استفاده می‌شود.

در مدل‌های غیر از مدل موشک‌های کروز ضد کشتی از رادار "SPS- 48S" که در باند F , E کار می‌ کند، استفاده می‌شود.

سامانه موشکی استاندارد

مقایسه دو موشک RIM- 67B و RIM- 66B- SM1

 

مشخصات مدل


RIM- 67B

 


RIM- 66B- SM1

طول

قطر

قطر بوستر

پهنای بالک

جرم

سرعت

ارتفاع

برد

798 سانتی متر

43/34 سانتی متر

46 سانتی متر

5/158 سانتی متر

1442 کیلوگرم

5/2 ماخ

20000 متر

125 کیلومتر

447 سانتی متر

43/34 سانتی متر

-

73/109 سانتی متر

625 کیلوگرم

2 ماخ

20000 متر

34 کیلومتر

رضا جهانفر، فهیمه کرمی پدافند هوایی ارتش

کد خبر 220135

برچسب‌ها