همشهری آنلاین: برای دیدن پرنده‌ها؛ دیدن عبور نسیم از میان درخت‌ها، شنیدن صدای آب؛ نشستن در آرامش؛ دیدن بازی بچه‌ها؛ ثبت خاطره‌ها در دفتر روزهای خانواده‌ها؛ برای دیدن فضاهای بی‌برج و بی‌آهن؛ برای احترام به حفظ طبیعت در بستر کلان‌شهرهای پیشرونده؛ بروید و ببینید و ساعاتی بنشینید در قلب دارایی‌های شهر. همه جا هستند.

park

بوستان

اطلاعات تفصیلی از بوستان‌های تهران را در زیر این بخش می‌ببینید:

کد خبر 211869

برچسب‌ها