همشهری آنلاین: شرکت فرودگاه‌های کشور در سال ۱۳۸۳ به عنوان شرکت مادر تخصصی تلقی و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل وابسته به وزارت راه و ترابری گردید.

شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور

شرکت فرودگاه‌های کشور در آغاز تحت عنوان شرکت مهندسی فرودگاه‌های کشور مستند به تبصره 1 قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری مصوب25/1/1367 مجلس شورای اسلامی و به موجب اساسنامه مصوب 14/8/1369 هئیت محترم وزیران به منظور ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاه‌های کشور وابسته به سازمان هواپیمایی کشور تاسیس گردیده است.

به موجب مصوبه مورخ 1/4/1373 هئیت محترم وزیران، کلمه «مهندسی» از عنوان شرکت مهندسی فرودگاه‌های کشور حذف و با انجام اصلاحاتی در مفاد اساسنامه مربوطه از آن تاریخ به بعد تحت عنوان شرکت فرودگاه‌های کشور به کار خود ادامه داده است.

براساس مصوبه مورخ 20/10/1373 شورای‌عالی اداری و تکالیف مقرر در قوانین مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در زمینه اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی و جهت گیری بالا بردن کارایی آنها و در راستای استراتژی‌های بخش حمل و نقل کلیه وظایف از نوع تصدی و اجرایی از سازمان هواپیمایی کشور منتزع و به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار گردیده است.

به موجب اساسنامه مصوب 25/9/1383 هئیت محترم وزیران، شرکت فرودگاه‌های کشور به عنوان شرکت مادر تخصصی تلقی و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل وابسته به وزارت راه و ترابری گردیده و در حال حاضر طبق قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.

منبع: airport.ir

کد خبر 203064

برچسب‌ها