چهارشنبه 4 مهر 1397 | به روز شده: 5 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 9 شهریور 1388 - 21:47:32 | کد مطلب: 89227 چاپ

امروز به بحران اخلاقی مبتلا شده‌ایم

دین و اندیشه > دین - دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد گفت: زمانی می‌فهمیم دعاها و اعمال ما مقبول بوده است که ببینیم کارهای زشت را ترک کرده‌ایم.

وی همچنین با اعتقاد به اینکه امروز به بحران اخلاقی مبتلا شده‌ایم، گفت: زیربنای ضعف سیاسی، مدیریتی و اقتصادی در کشور، اخلاق است؛ بنابراین اگر اخلاق ما درست می‌شد، سیاست و اقتصادمان هم درست می‌شد.

به گزارش ایسنا محقق داماد با بیان اینکه چرا امروز کسی که کاری بلد نیست، وقتی پستی به او پیشنهاد می‌دهند، قبول می‌کند و نمی‌گوید من این کار را بلد نیستم؟ اظهار کرد: فساد اقتصادی در جامعه، به مفهوم جامع کلمه این است که سرمایه‌های ملی ما در دست کسانی است که نمی‌توانند به نفع مصالح ملی و در جای خود از آنها استفاده کنند.

منشأ این مسئله نیز سوءخلق است؛ بنابراین اگر روزه اخلاق ما را تکمیل کند، اثر اجتماعی آن هم بسیار زیاد خواهد بود.