پنج شنبه 29 شهریور 1397 | به روز شده: 28 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 29 آذر 1386 - 18:38:59 | کد مطلب: 39688 چاپ

زندگینامه: بهاء الدین خرمشاهی (۱۳۲۴-)

فرهنگ > ادبیات - همشهری‌آنلاین:
بهاءالدّین خرّمشاهی متولد ۱۳۲۴ در قزوین‌ است.او مدرک دانشگاهی‌ کارشناسی ارشد کتابداری‌ را در کارنامه خود دارد.

بهاءالدّین خرّمشاهی در تاریخ 2/5/1369 به عضویت پیوسته‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آمد.

سوابق:

تصدّی فنّی در مرکز خدمات کتابداری‌، 1351ـ1363؛

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی‌، مؤسّس بنیاد دایرةالمعارف تشیّع‌، 1361؛

مؤسّس انتشارات فرزان‌، 1373.

برخی‌از آثار:

کتیبه‌ای برباد، مجموعۀ شعر نیمایی‌، 1351؛

پوزیتیویسم منطقی‌، 1361؛

ذهن و زبان حافظ، 1361؛

فرهنگ موضوعی قرآن مجید، 1364؛

تفسیر و تفاسیر جدید، 1365؛

چهارده روایت‌، 1366؛

جهان غیب و غیب جهان‌، 1366؛

حافظ‌نامه‌، 1367؛

سیر بی‌سلوک‌، 1370؛

قرآن‌پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی‌)، 1372؛

حافظ از سلسلۀ بنیان‌گذاران فرهنگ امروز، 1373؛

برگزیده و شرح حافظ، 1373؛

قرآن‌شناخت (مباحثی در زمینۀ فرهنگ‌آفرینی قرآن‌)، 1374؛

در خاطرۀ شط (مجموعۀ مقالات از بهاءالدین خرّمشاهی به کوشش روزبه صدرآرا)، 1376؛

دانشنامۀ قرآن و قرآن‌پژوهی‌، 1377؛

فرصت سبز حیات، 1378؛

چشم‌ها را باید شست، 1380؛

حافظ حافظۀ ماست، 1382.

در همین زمینه: