شنبه 28 مهر 1397 | به روز شده: 17 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 23 آذر 1396 - 00:20:34 | کد مطلب: 392402 چاپ

تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

میزآنلاین > گزارش - همشهری آنلاین:
هجدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شدن جهان در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

هدف از این مطالعه، بررسی تجربه منتخبی از کاربران ایرانی فیس‌بوک از سوگواری مجازی در این شبکه اجتماعی است. دوفضایی شدن پارادایم اصلی نگاه به این موضوع را تشکیل می‌دهد.

تجربه سوگ که به تداعی‌ها و یاآوری‌ خاطرات سوگوارانه افراد پس از مرگ عزیزان مربوط است امروزه از یک فضای دوم در کنار مراسم‌های جمعی عزاداری و یادآوری شخصی فرد متوفی برخوردار است. این مطالعه که به تجربه سوگ کاربران معمولی پس از مرگ عزیزان در میدان تحقیق خود، یعنی شبکه اجتماعی فیس‌بوک می‌پردازد با تکیه‌بر دیدگاه جامعه‌شناسانه و نیز شناخت اجتماعی به حافظه، حافظه جمعی و خاطرات روزمره را در کنار خاطرات خودزندگی‌نامه‌ای قرار داده است تا به‌صورت میان‌رشته‌ای به پدیده سوگواری مجازی که ارتباطات واسطه-رسانه‌ای شده کاربران را به همراه دارد بنگرد.

روش انجام این پژوهش کیفی است و با تکنیک مصاحبه به گردآوری داده‌های حاصل از 16 کاربر فیس‌بوک پرداخته شد.

تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو دی‌ای صورت گرفت. تفسیر این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اهمیت استمرار ارتباط با فرد متوفی که هم انگیزه اولیه کاربران سوگوار برای ادامه این تجربه در فضای فیس‌بوک بود و نیز به وجوه مختلف در کردارهای آنلاین آن‌ها اثر می‌گذارد مفهوم ارتباطات فراجسمانی را به قلمرو مفاهیم ارتباطات می‌افزاید که جنس خاطرات سوگوارانه را به پساخاطره تبدیل می‌کند، امری که می‌توان از آن به تجربه یادآوری سوگ در فضای سوم نام برد.

عنوان:

  • سخنران: خانم سیده تمنا منصوری کارشناس ارشد رشته ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  • زمان: سه‌شنبه 28 آذرماه 1396، ساعت 13:30
  • مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران