یکشنبه 29 مهر 1397 | به روز شده: 10 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 11 آذر 1396 - 00:06:00 | کد مطلب: 391104 چاپ

۶ قاتل از پای چوبه‌دار بازگشتند

اجتماع > اجتماعی - ۶ محکوم به اعدام سحرگاه چهارشنبه گذشته ۸ آذر ماه در زندان رجایی‌شهر پای چوبه دار رفتند اما موفق شدند از اولیای دم مهلت بگیرند.

به گزارش همشهري، 3 نفر از آنها سال89 فردي را به‌دليل اختلاف به خانه مخروبه‌اي در جنوب تهران كشانده و با طناب خفه‌اش كرده بودند. حكم قصاص آنها در شعبه79 دادگاه كيفري صادر و در ديوان عالي كشور قطعي شد.آنها سحرگاه چهارشنبه پاي چوبه دار رفتند اما با تلاش واحد صلح و سازش دادسراي جنايي تهران، اولياي دم به هر 3متهم مهلت دادند و آنها به زندان بازگشتند.

چهارمين فردي كه پاي چوبه دار رفت و قصاص نشد، مردي بود كه در سال89 به‌خاطر يك كاسكو دست به جنايت زده بود.پنجمين محكوم به قصاص در سال86 در منطقه نظام آباد دوستش را به قتل رسانده بود و آخرين فردي كه موفق شد از اولياي دم مهلت بگيرد، سربازي بود كه در سال90 در پادگان دست به جنايت مسلحانه زده بود.