دوشنبه 28 خرداد 1397 | به روز شده: 55 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 14 دی 1395 - 10:17:23 | کد مطلب: 357555 چاپ

جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد غیرقانونی است

اجتماع > اجتماعی - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که این صندوق اجازه ندارد به بهانه نبود اعتبار از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند.

با شكايت يك شاكي خصوصي، اين موضوع در دستور بررسي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت كه در نهايت رأي ديوان عدالت اداري به اين شرح صادر شد: «با عنايت به اينكه قانون هيچ‌گونه اختياري به صندوق بازنشستگي اعطا نكرده تا از صدور احكام بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ممانعت كند، بنابراين بخشنامه شماره 1972/د/210مورخ 3مرداد سال‌94 مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري كه صدور احكام بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، صرفاً به تأمين اعتبار از سوي دستگاه اجرايي موكول كرده، مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع مصوب آن خارج است و ابطال مي‌شود.» برخي از كاركنان دولت در چند سال اخير تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد را داشتند كه با استناد همين بخشنامه با درخواست آنها موافقت نشده بود.‌

  • 6 هزار فرهنگي متقاضي بازنشستگي پيش از موعد

اعلام اين خبر در حالي است كه معاون سابق توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اواخر خرداد امسال اعلام كرد: براي بازنشستگي پيش از موعد هيچ برنامه‌اي نداريم. علت اين موضوع اين است كه صندوق‌ بازنشستگي از حيث پرداخت حقوق و مزاياي اين افراد به‌شدت با مشكل مواجه است و وقتي دستگاهي پيش از موعد بازنشسته مي‌كند، بار مالي آن به صندوق بازنشستگي منتقل مي‌شود و آنها نمي‌توانند پرداخت داشته باشند.»سيدمحمد بطحايي، پيش بيني كرده بود حدود ۶ هزار نفر متقاضي بازنشستگي پيش از موعد در آموزش و پرورش داريم.

  • نگاهي به آمار بازنشستگان پيش از موعد

خرداد سال92 مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري نيز اعلام كرد ه بود‌ وزارت آموزش و پرورش با 103هزار و 940 كارمند و پس از آن وزارت بهداشت با 10هزار و 241نفر و وزارت مسكن [راه] و شهرسازي با هزار و 241نفر بيشترين درخواست را براي استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد داشته‌اند.

از سال87 تا پايان سال90 با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تمامي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه حداقل 25سال سابقه خدمت قابل قبول داشتند توانستند با حداكثر 5‌ سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني از قانون بازنشستگي پيش از موعد استفاده كنند. براساس آمار ارائه‌شده در اين 3سال بيش از 127هزار و 927نفر از كاركنان دولت پس از موافقت دستگاه متبوع خود درخواست بازنشستگي پيش از موعد ارائه كردند كه پس از بررسي پرونده آنان در صندوق بازنشستگي كشوري و تأييد درخواست كتبي آنان، اين تعداد از كاركنان دولت با استفاده از قانون مذكور پيش از موعد بازنشسته شدند. همچنين سال91 نيز 7هزار و 281نفر از كاركنان دولت بدون 5سال سنوات ارفاقي درخواست بازنشستگي پيش از موعد داشتند كه با تأييد درخواست آنان اين تعداد از افراد هم با 25سال سابقه قابل‌قبول، پيش از موعد بازنشسته شدند.