سه شنبه 3 مهر 1397 | به روز شده: 36 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 25 تیر 1386 - 00:09:51 | کد مطلب: 26637 چاپ

امام‌ محمد باقر ‌(‌ع)

دین و اندیشه > دین - امام‌ محمد باقر ‌(‌ع)‌‌‌‌ بنا به‌ روایتی‌ در اول‌ رجب‌ سال‌ ‌‌57‌ ه‌ ق‌‌ در مدینه‌ به‌ دنیا آمد.

تقارن‌ امامت‌ آن‌ حضرت‌ با سال‌ های‌ پایانی‌ حکومت‌ جور بنی‌ امیه‌ و ضعف‌ حکومت‌ فرصتی‌ فراهم‌ کرد تا ان‌ بزرگوار به‌ تقویت‌ بنیان‌ های‌ فکری‌ و فرهنگی‌ مسلمانان‌ بپردازد.‌

در دروران زندگی امام محمدباقر(ع) و همچنین‌ در دوران‌ امامت‌ فرزندش‌ امام‌ جعفر صادق‌ (‌ع)‌‌ بسیاری‌ از علوم‌ شکوفا شد و شاگردان‌ این‌ دو امام‌ برخی‌ از علوم‌ را گسترش‌ داده‌ و علوم‌ جدیدی‌ را نیز ابداع‌ کردند.

امام‌ محمد باقر( ‌ع)‌‌ که‌ فرهنگ‌ تشیع را در انزوا و زیر چکمه‌ جلادان‌ اموی‌ می‌ دید دست‌ به‌ یک‌ انقلاب‌ وسیع فرهنگی‌ زد و با تشکیل‌ حوزوی‌ علمیه‌ وتربیت‌ شاگردان‌ برجسته‌ فقه‌ ال‌ محمد و خط فکری‌ تشیع را اشکار ساخت.‌‌