شنبه 31 شهریور 1397 | به روز شده: 44 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 29 تیر 1393 - 09:13:58 | کد مطلب: 266301 چاپ

ضرورت تأسیس مراکز تخصصی جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی

ایران > سیاست داخلی - فاطمه دانشور:
بروز آسیب‌های اجتماعی و حضور آسیب‌دیدگان از واقعیات در فرآیند توسعه شهری است.

 گسترش شهرنشيني، فقر اقتصادي، بيكاري، مهاجرت روستاييان و گسترش حاشيه‌نشيني و فقر فرهنگي و اجتماعي آفاتي است كه در جريان توسعه‌يافتگي بروز پيدا مي‌كند و اجتناب‌ناپذير است، اما مديران شهري بايد با برنامه‌ريزي صحيح و همكاري با ساير نهادهاي مرتبط در وهله اول از گسترش آسيب‌ديدگي اجتماعي جلوگيري كرده و از سوي ديگر به درمان و امدادرساني به قربانيان بپردازند.

خوشبختانه شوراي شهر چهارم با درك صحيح نسبت به نياز به برنامه‌ريزي جهت انجام اقدامات پيشگيرانه و درماني در راستاي بهبود معضل آسيب‌ديدگي اجتماعي اقدام به تاسيس كارگروه آسيب‌هاي اجتماعي در كميته اجتماعي اين شورا كرده كه اقدامات كارشناسي، مطالعاتي و اجرايي متعددي در حال انجام در اين كارگروه است. بي‌شك يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه در راه برنامه‌ريزي شهري در حوزه آسيب‌ديدگي اجتماعي وجود دارد، نبود مطالعات آماري صحيح و قابل‌اعتماد در رابطه با گستردگي آسيب‌ديدگان اجتماعي است.

از طرف ديگر، ‌يكي از راهكارهاي جلوگيري از گسترش و درمان آسيب‌ديدگي‌هاي اجتماعي ايجاد مراكزي جهت كنترل، مديريت، حمايت و توانمندسازي قربانيان است. اين مراكز ضمن تضمين سلامت اجتماعي جامعه،‌ منجر به گسترش بهداشت، افزايش امنيت و عدم تسري به ساير شهروندان در معرض خطر مي‌شوند. اين مراكز با مهارت‌آموزي و حرفه‌آموزي به آسيب‌ديدگان اجتماعي، آنها را از افرادي صرفا مصرف‌كننده و گاه مخرب به شهرونداني توليدكننده و خدمتگزار تبديل مي‌كنند. در همين راستا طي امضاي يك تفاهمنامه ميان كميته اجتماعي و سازمان رفاه شهرداري تهران مقرر شده تا تعدادي مراكز تخصصي جهت پايش اعتياد براي مردان، زنان و كودكان در قالب مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر تشكيل شود تا در اين مراكز پايش، مددجويان از پروسه تكميل درمان تا مهارت‌آموزي، حرفه‌‌آموزي و اشتغال مورد حمايت قرار گيرند.

از ديگر اقداماتي كه مورد توجه كميته اجتماعي قرار گرفته، مسئله كودكان كار و كودكان خياباني است. اين كميته در حال انجام مطالعات كارشناسي براي شناسايي مناطقي در شهر تهران، به‌منظور ايجاد 10 سامانسراي ويژه كودكان است تا خدمات جذب و شناسايي، مددكاري و روانشناسي و توانمندسازي با توجه به ويژگي‌ها و نيازهاي خاص براي اين كودكان انجام شود. مشابه اين عمل قرار است براي ايجاد 2 سامانسراي ويژه زنان و مردان نيز انجام گيرد كه اميد است با تشكيل اين مراكز امكان خدمت‌رساني به اين بخش محروم از جامعه محقق شود.