یکشنبه 1 مهر 1397 | به روز شده: 13 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 13 آبان 1390 - 22:44:56 | کد مطلب: 150276 چاپ

آشنایی با اعمال حج تمتع - حلق یا تقصیر

دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین:
ششمین عمل از اعمال حج، حلق یا تقصیر نام دارد

پس از قربانى، حاجى باید حلق کند، یعنى موهاى سر خود را بتراشد، یا تقصیر کند، یعنى مقدارى از مو و ناخن خود را بچیند.

با انجام این عمل تمام محرّمات احرام بر او حلال مى‌شود، به جز حرام بودن زن و مرد بر یکدیگر و استفاده از بوى خوش، که آنها هم با انجام بقیّه اعمال حلال خواهد شد و در برخى موارد صید نیز حرام است.

بنابر این، پس از تراشیدن سر یا تقصیر مى‌تواند لباس احرام را بیرون آورده و لباس معمولى خود را بپوشد.

مردانی که سال اوّل حج آنهاست، بنا بر احتیاط واجب باید سر بتراشند و تقصیر کفایت نمى‌کند، ولى افرادى که بار اوّل آنها نیست مى‌توانند تقصیر کنند یا سر بتراشند.

بانوان باید تقصیر کنند.

محل حلق یا تقصیر مِنا است.

زمان حلق یا تقصیر، تا روز سیزدهم ذى حجه است، گرچه احتیاط واجب آن است که روز عید انجام شود.

اگر حاجى براى قربانى به کسى وکالت دهد، تا وکیل او قربانى نکرده، نمى تواند حلق یا تقصیر کند، بنابر این کسانى که خود به قربانگاه نمى روند، باید صبر کنند تا به آنها اطلاع داده شود که قربانى انجام شده و پس از اطمینان به ذبح شدن حیوان حلق یا تقصیر کنند.

کسى که خودش حلق یا تقصیر نکرده، نمى تواند موى شخص دیگرى را بچیند یا بتراشد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: