یکشنبه 1 مهر 1397 | به روز شده: 34 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 10 آبان 1390 - 19:27:06 | کد مطلب: 149984 چاپ

آشنایی با حج تمتع - احرام

دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین:
اعمال حج تمتع نیز مانند اعمال عمره با احرام آغاز مى شود. احرام اولین عمل از اعمال حج است

احرام حج تمتع مانند احرام عمره است، ولى در نیّت تفاوت دارد. حج‌گزار به نیّت حج تمتّع محرم مى‌شود.

زمان احرام حج:

بعد از اعمال عمره تمتّع تا وقتى که بتواند به وقوف در عرفات ـ ظهر روز نهم ذى حجّه ـ برسد.

  آشنایی با اعمال حج عمره تمتع - احرامmore

امروزه به جهت کثرت جمعیّت و شلوغى راه که احتمال نرسیدن به موقع به عرفات مى باشد، روز هشتم مُحرم مى‌شوند و شب عرفه به عرفات مى‌روند، هرچند اگر روز نهم هم مُحرم شوند و بروند و پیش از ظهر روز نهم به عرفات برسند مانع ندارد.

مکان احرام حج:

شهر مکه است، گرچه مستحب است در حِجر اسماعیل یا نزد مقام ابراهیم محرم شود.

حج تمتع

تمام اعمال حج از احرام تا رمى جمرات از عبادات است و مانند نماز و سایر عبادات باید به قصد قربت و اطاعت امر خداوند انجام شود.

وقتى که انسان براى اعمال حج محرم شد تمام کارهایى که در احرام عمره حرام بود، بر او حرام مى‌شود.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: