از آرمیتا گراوند، دختر دانش آموزی که در متروی میدان شهدا بیهوش شد، فیلم کاملی از لحظه ورود به مترو تا انتقال به بیمارستان با جزییات منتشر شد که می‌بینید: