مجله مجامع بین‌المللی

  • آشنایی با ایساف

    همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: نیروی بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان موسوم به "ایساف" وابسته به ناتو از دوشنبه 9 مرداد قلمرو حضور خود را از شمال و غرب افغانستان به جنوب این کشور گسترش داد و تامین امنیت در 6 استان جنوبی افغانستان را برعهده گرفت