ستاره حجتی  - گرگان-خبرنگار: طبق اعلام نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار که بر اساس نیاز برنامه‌ریزان و با هدف محاسبه شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان انجام شده است، نرخ بیکاری استان در بهار امسال ۲/۲ درصد از میانگین نرخ کشوری بیشتر بوده است.  

افزايش نرخ بيكاري

براساس نتایج اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در گلستان ۸/۳۸ درصد و در کل کشور ۶/۴۰ درصد است و استان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در جایگاه بیست و دوم کشور قرار دارد. نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در گلستان ۱۱ درصد و در کل کشور ۸/۱۰ درصد است.

همچنین از نظر شاخص نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در جایگاه بیستم کشور قرار دارد. این یعنی ۱۹ استان نرخ بیکاری کمتری نسبت به گلستان دارند. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد میزان بیکاری این گروه سنی در گلستان ۵/۲۲ درصد و در کل کشور ۷/۲۳ درصد است. گلستان از این جهت در جایگاه سیزدهم قرار دارد. سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی گلستان نشان می‌دهد که ۴/۱۶ درصد جمعیت شاغل استان دارای اشتغال ناقص زمانی هستند(کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار دارند)؛ این در حالی است میزان این شاخص در کل کشور ۰/۱۰ درصد است. گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.

  • تعریف جمعیت فعال اقتصادی 

کارشناس اقتصاد و مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان در مورد اعداد اعلام شده از سوی این سازمان می‌گوید: تمام افراد ١٠ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) که در هفته‌ تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. «مهدی دهنوی» توضیح می‌دهد: نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ١٠ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، ١٠ساله و بیشتر ضرب در ١٠٠.

  • بررسی نرخ مشارکت اقتصادی

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بهار ۱۳۹۸ کل کشور و گلستان نشان می‌دهد در کل کشور ۶/۴۰ درصد و در استان ۸/۳۸ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی گلستان نشان می‌دهد که این شاخص در استان نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷)، ۹/۱ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۷) ۳/۲ درصد افزایش داشته است.

در بهار امسال گیلان با ۱/۴۸ درصد بالاترین نرخ و سیستان و بلوچستان با ۳/۳۱ درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت را بین استان‌های کشور دارا بود. گلستان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در جایگاه بیست و دوم بین استان‌های کشور قرار دارد. میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان‌های کشور در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۳۹۷) نشان می‌دهد که این تغییرات در ۱۵ استان افزایش و در ۱۵ استان کاهش داشته و در استان مرکزی بدون تغییر بوده است. گلستان از این لحاظ در جایگاه بیست و پنجم قرار دارد.

میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان‌های کشور در بهار امسال نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۳۹۷) نشان می‌دهد که این تغییرات در ۲۶ استان افزایش و در ۵ استان کاهش داشته که گلستان از این لحاظ در جایگاه نهم قرار دارد. نتایج نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور و گلستان در بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در استان به تفکیک جنسیت و سکونت همواره کمتر از کل کشور بوده است.

  • نحوه محاسبه نرخ بیکاری

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان در مورد نحوه محاسبه نرخ اشتغال که سال گذشته در گلستان بسیار مورد شبهه قرار گرفته بود توضیح می‌دهد: بیکار به تمام افراد ١٠ساله و بیشتر اطلاق می‌شود که در هفته مرجع بیکار باشند، در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند یا در هفته مرجع و ۳ هفته قبل از آن جویای کار باشند. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا در انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نباشند، ولی بیکار و آماده برای کار باشند نیز بیکار محسوب می‌شوند.

دهنوی اضافه می‌کند: نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در ١٠٠. بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر گلستان و کشور نشان می‌دهد که در استان ۰/۱۱ درصد و در کل کشور ۸/۱۰ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، استان دارای نرخ بیکاری ۴/۱۶ درصد در زنان و ۵/۹ درصد در مردان است. همچنین نرخ بیکاری گلستان در نقاط روستایی ۹/۹ درصد و در نقاط شهری ۰/۱۲ درصد است. این مسئول ادامه می‌دهد: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این گروه سنی در گلستان ۵/۲۳ درصد و در کل کشور ۵/۲۲ درصد است. استان از این لحاظ در جایگاه سیزدهم قرار دارد.

این شاخص از نرخ بیکاری در گلستان برای مردان ۴/۲۰ درصد، برای زنان ۵/۲۹ درصد، نقاط شهری ۵/۲۵ درصد و نقاط روستایی ۴/۱۹ درصد است. مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان توضیح می‌دهد: افراد دارای اشتغال ناقص زمانی یعنی تمامی شاغلانی که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ٤٤ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. سهم اشتغال ناقص زمانی عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص به جمعیت شاغل ضرب در ١٠٠.

طبق گفته دهنوی توزیع سهم شاغلان کشور در بخش‌های عمده اقتصادی عبارت است از بخش خدمات ۶/۴۹ درصد، بخش صنعت ۵/۳۱ درصد و بخش کشاورزی ۹/۱۸ درصد. وی می‌گوید: گلستان از نظر سهم شاغلان بخش‌ خدمات در جایگاه بیست و ششم، بخش کشاورزی جایگاه ششم و در بخش صنعت در جایگاه بیست و دوم قرار دارد.

  • سهم اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی استان

سهم اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی گلستان شامل بخش خدمات با ۲/۴۰ درصد، بخش کشاورزی با ۴/۳۳ درصد و بخش دامپروری با ۴/۲۶ درصد بوده که این شاخص در کل کشور برابر است با بخش خدمات ۶/۴۹ درصد، بخش صنعت با ۵/۳۱ درصد و بخش کشاورزی ۹/۱۸ درصد. گلستان از نظر سهم شاغلان بخش‌ خدمات در جایگاه بیست و ششم، بخش صنعت در جایگاه بیست و دوم و در بخش کشاورزی جایگاه ششم در بین استان‌های کشور قرار دارد.

کد خبر 447728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =