همشهری آنلاین: رئیس دانشگاه شهیدچمران اهواز بر رهایی دانشگاه از وابستگی به کمک‌های دولتی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه رسمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حسن مروتی در جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ضرورت تدوین سند چشم‌انداز نظارت و ارزیابی بر تلاش برای رهایی دانشگاه از وابستگی به کمک‌های دولتی تأکید کرد.

محمدرضا زادکرمی مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز از ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی و اختصاصی دانشگاه در سال 91، ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی، تشکیل کمیته‌های تخصصی معاونت‌های دانشگاه و ایجاد گروه‌های کارشناسی کمیته‌های تخصصی به عنوان اهم اقدامات مدیریت نظارت و ارزیابی این دانشگاه نام برد.

لزوم توجه به سند دانشگاه اسلامی، ارتباط فرا منطقه‌ای جهت درآمدزایی و ارتباطات علمی و پژوهشی، تدوین سند چشم‌انداز دانشگاه و ایجاد کمیته توسعه دانشگاه از موضوعات مطرح شده توسط اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید چمران اهوازبوده است.

همچنین در این جلسه مصوب شده که کمیته توسعه دانشگاه جهت بررسی بیشتر در شورای دانشگاه طرح شود و تدوین سند چشم‌انداز دانشگاه با لحاظ استقلال دانشگاه، درآمدزایی و ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر 244184

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار