همشهری آنلاین: رقابت‌های تنیس روی میز انفرادی بزرگسالان کشور با قهرمانی نوشاد عالمیان به پایان رسید.

Noushad Alamyan

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، در پایان این مسابقات دو روزه که در آکادمی بین‌المللی تنیس روی میز برگزار شد، نوشاد عالمیان با کسب 13 پیروزی و بدون حتی یک شکست در صدر ایستاد، نیما عالمیان با 12 برد و یک باخت و کسب 23 امتیاز دوم شد و پوریا عمرانی با 20 امتیاز به عنوان سومی بسنده کرد.


این رقابت ها با حضور 14 نفر آغاز شد، اما در پایان روز نخست افشین نوروزی و میدیا لطف‌الله نسبی انصراف دادند و مسابقات روز دوم با حضور 12 نفر برگزار شد.


نتایج کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است:


دور اول:

* میرالماسی 3 - احدی 1

* فرقدانی 3 - مالمیری 1

* رویین‌تن 3 - لطفی 1

* اخلاق‌پسند 3 - احمدی‌فر 2

* نوروزی 3 - عمرانی 1

* طاهرخانی 3 - لطف‌الله نسبی 2

* نوشاد عالمیان 3 - نیما عالمیان 1


دور دوم:

* نوشاد عالمیان 3 - عمرانی 2

* نمیا عالمیان 3 - لطف‌الله نسبی 0

* رویین‌تن 3 - طاهرخانی 2

* اخلاق‌پسند 3 - نوروزی 0

* فرقدانی 3 - احمدی‌فر 0

* مالمیری 3 - میرالماسی 2

* احدی 3 - لطفی 0

دور سوم:

* نوشاد عالمیان 3 - اخلاق‌پسند 2

* نیما عالمیان 3 - رویین‌تن 2

* عمرانی 3 - لطف‌الله نسبی 0

* فرقدانی 3 - نوروزی 2

* احدی 3 - طاهرخانی 2

* احمدی‌فر 3 - مالمیری 2

* میرالماسی 3 - لطفی 2


دور چهارم:

* اخلاق‌پسند 3 - لطف‌الله نسبی 0

* لطفی 3 - طاهرخانی 2

* نوشاد عالمیان 3 - فرقدانی 1

* نیما عالمیان 3 - احدی 1

* میر الماسی 3 - احمدی‌فر 1

* مالمیری 3 - نوروزی 2

* عمرانی 3 - رویین‌تن 1


دور پنجم:

* رویین‌تن 3 - اخلاق‌پسند 2

* فرقدانی 3 - لطف‌الله نسبی 1

* نیما عالمیان 3 - لطفی 1

* میر الماسی 3 - طاهرخانی 0

* نوشاد عالمیان 3 - مالمیری 0

* احدی 3 - عمرانی 1

* احمدی‌فر 3 - نوروزی 0

دور ششم:

* نیما عالمیان 3 - طاهرخانی 0

* نوشاد عالمیان 3 - احمدی‌فر 0

* میر الماسی 3 - نوروزی 0

* عمرانی 3 - لطفی 0

* مالمیری 3 - لطف‌الله نسبی 0

* اخلاق‌پسند 3 - احدی 0

* رویین‌تن 3 - فرقدانی 1

دور هفتم:

* فرقدانی 3 - احدی 2

* مالمیری 3 - رویین‌تن 2

* اخلاق‌پسند 3 - لطفی 0

* احمدی‌فر 3 - لطف‌الله نسبی 1

* نوشاد عالمیان 3 - نوروزی 0

* عمرانی 3 - طاهرخانی 0

* نیما عالمیان 3 - میر الماسی 1

دور هشتم:

* طاهرخانی 3 - اخلاق‌پسند 2

* نوشاد عالمیان 3 - میر الماسی 0

* نیما عالمیان 3 - عمرانی 0

* فرقدانی 3 - لطفی 0

* احدی 3 - مالمیری 1


دور نهم:

* مالمیری 3 - لطفی 2

* نیما عالمیان 3 - اخلاق‌پسند 2

* احدی 3 - احمدی‌فر 0

* طاهرخانی 3 - فرقدانی 1

* عمرانی 3 - میرالماسی 2

دور دهم:

* مالمیری 3 - طاهرخانی 0

* نیما عالمیان 3 - فرقدانی 0

* اخلاق‌پسند 3 - عمرانی 0

* نوشاد عالمیان 3 - رویین‌تن 0

* احمدی‌فر 3 - لطفی 0


دور یازدهم:

* اخلاق‌پسند 3 - میر الماسی 0

* احمدی‌فر 3 - طاهرخانی 0

* نیما عالمیان 3 - مالمیری 0

* نوشاد عالمیان 3 - احدی 0

* عمرانی 3 - فرقدانی 0


دور دوازدهم:

* فرقدانی 3 - اخلاق‌پسند 1

* رویین‌تن 3 - میر الماسی 2

* نیما عالمیان 3 - احمدی‌فر 1

* عمرانی 3 - مالمیری 0

* نوشاد عالمیان 3 - لطفی 1


دور سیزدهم:

* نوشاد عالمیان 3 - طاهرخانی 0

* فرقدانی 3 - میر الماسی 2

* رویین‌تن 3 - احدی 1

* عمرانی 3 - احمدی‌فر 1

* اخلاق‌پسند 3 - مالمیری 1


رده‌بندی نهایی:

1- نوشاد عالمیان، 24 امتیاز

2- نیما عالمیان، 23 امتیاز

3- پوریا عمرانی، 20 امتیاز

4- محمدعلی رویین‌تن، 19 امتیاز

5- محمد فرقدانی، 19 امتیاز

6- محمدرضا اخلاق‌پسند، 19 امتیاز

7- مهران احدی، 18 امتیاز

8- امین میرالماسی، 17 امتیاز

9- واحد مالمیری، 17 امتیاز

10- عارف احمدی‌فر، 17 امتیاز

11- حمیدرضا طاهرخانی، 15 امتیاز

12- میعاد لطفی، 14 امتیاز

13- میدیا لطف‌الله نسبی، 13 امتیاز

14- افشین نوروزی، (بدون امتیاز)


لازم به ذکر است که نفرات نهم تا چهاردهم به دسته اول سقوط کردند.

 

کد خبر 243919

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار