همشهری آنلاین: پادشاه کشور کوچک بوتان به نفع فرزند 26 ساله‌اش از سلطنت استعفا داد.

به نوشته الموندو،با استعفای جیگمه سینگیه وانگچوک فرزند 26 ساله‌اش به پادشاهی کشور کوچک بوتان واقع در رشته کوه هیمالیا خواهد رسید

این اقدام از سوی پادشاه 50 ساله بوتان پس از سه دهه سلطنت بر کشور 700 هزار نفری بوتان صورت.استعفای پادشاه در ابتدا برای سال 2008 در نظر گرفته شده بود.

اما با توجه به این که وانگچوک معتقد است فرزندش باید تجربیات زیادی را در امر مملکت داری کسب کند، این امر زودتر از موعد مقرر انجام شد. پادشاه بوتان انتظار دارد فرزندش تا سال 2008 و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تجربیات ارزنده‌ای را در عرصه سیاسی کسب کند.

وانگچوک چهارمین پادشاه سلسله‌ایست که از ابتدای قرن سلطنتش را بر بوتان آغاز کرد.خود وی در سال 1972 ودر سن 16 سالگی به سلطنت رسید.او در دوران حکومتش تلاش کرد با حفظ فرهنگ و منابع طبیعی بوتان،به مدرنیزه کردن این کشور نیز بپردازد.او در راه مدرنیزاسیون کشورش از بسیاری از اختیاراتش صرف نظر کرده بود. بوتان کشوری است در رشته کوه هیمالیا که از سوی چین و هند احاطه شده است.

کد خبر 11099

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار