مدیریت اعصاب، کلام و رفتار تفاوت‌های اساسی با برنامه‌ریزی عصبی و کلامی دارد

که در اختصار به‌آن ان‌ال‌پی گفته می‌شود که از جمله آنها می‌توان به اومانیستی (انسان محوری) بودن ان‌ال‌پی در تدوین و تنظیم و طبقه بندی نیازهای انسانی اشاره داشت.

اگر چه شباهت‌هایی در بعضی اسامی باب‌های ورودی به حریم درونی انسان یا مسائل پیرامونی او در این مقوله به چشم می‌خورد اما بسیاری از راهکارها و قطعا مقصد و مقصود این دو موضوع کاملا جدا از هم است.

در مدیرت اعصاب، کلام و رفتار می‌کوشیم با تعریف اولیه از انسان با طبقه‌بندی وجودی او آشنا شده آنگاه اقدام به تدوین، تنظیم و طبقه بندی نیازهای او نماییم تا تصویر واضحی از تعریف خوشبختی را متصور شویم؛

چرا که هر وجه از وجوه مختلف انسان اقتضای خاص خود را دارد، لذا در این مدیریت ما انسان را به منشوری با ۵ وجه اصلی ترسیم می‌نماییم.
۱- ماده (حیات وجودی - مواد و عناصر تشکیل‌دهنده جسم انسان)
۲- گیاه (حیات اولیه و نیازهای مربوط به آب، غذا، اکسیژن)
۳- حیوان (حیات متحرک - استفاده از امیال غریزی)
۴- تعقل(حیات متوسط - درباره خود اندیشیدن و تعریف محیط پیرامون خود)
۵- روح (حیات متعالی – ودیعه خاص خداوند در انسان- حس تعالی خواهی و جاودانه بودن)
در این طبقه‌بندی بعد ماده، گیاه و حیوان بودن را به طبیعت تعبیر کرده و وجوه مربوط به تعقل و روح را به فطرت تعبیر می‌نماییم تا در سایه این تعابیر درک مشترکی از موضوعات مختلف داشته باشیم. بنا بر آنچه گفته شد انسان موجودی است که تمام شئون او باید با طبیعت و فطرت منطبق باشد، در غیر این صورت انسان از مسیر انسانیت و ساختار زندگی تعریف شده از طرف خالق خود منحرف خواهد شد.

علم مدیریت اعصاب، کلام و رفتار می‌کوشد با طراحی سیستمی مبتنی بر این دو وجه اساسی (طبیعت و فطرت) نیازهای انسانی را در هر برهه از زمان، مکان و شرایط، شناسایی کند و پاسخگو باشد. در این تقسیم‌بندی به هم تنیده ما نیازهای اساسی انسان را از ۴ منظر بررسی خواهیم نمود که عبارتند از؛ الف: ارتباطات ب: موفقیت ج: آرامش د: معنویت.

براساس نیاز سنجی انجام شده در جامعه جوان فعلی شروع بحث با موضوع ارتباطات و زیرساختارهای مربوط به آن (ارتباط کلامی، دیداری، شنیداری) شروع خواهد شد و در ادامه به ارتباطات خاص (همسر، فرزند، محیط کار و دوستان) خواهیم رسید، شایان ذکر است هر هفته در انتهای هر موضوع تمرینی مختص به آن مبحث ارائه خواهد شد تا خوانندگان محترم به‌صورت کاربردی با مسئله آشنا شوند.

هدف از ارائه مطالب مدیریت اعصاب، کلام و رفتار ارائه راهکارهایی علمی و عملی است تا خانواده‌های محترم بتوانند از زندگی خود بهترین بهره را ببرند چرا که خداوند همه ما را لایق نیک بختی آفریده و مستعد خوشبختی نیز ساخته است. پس بکوشیم نعمات خدادادی خود را حفظ نماییم.

دکتر صمد شاه‌محمدپور

کد خبر 102348

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار