روزنامه همشهری

برگزیده

سیاست

  • آخرین نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل متحد

    سیاست‌خارجیآخرین نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل متحد

    وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٩ تیرماه ١۴٠٠ و در ششمین سالگرد تصویب قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نامه ای به دبیرکل این سازمان، جمع بندی از مجموع بدعهدی‌های طرف‌های غربی را به عنوان سند در دبیرخانه ملل متحد ثبت نمود.

شهر

ورزش

اقتصاد

جامعه

جهان

زندگی

فرهنگ و هنر

دانش و فناوری

چهارگوشه ایران