نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : دوشنبه 29 تیر 1388 - 23:06:24 کد مطلب:85860
سرویس خبری: دین و اندیشه > دین

پیامبران اولوالعزم

همشهری آنلاین:
اولوالعزم به معنی صاحبان کوشش و ثبات است و لقب پیامبران بخصوصی است

پیامبرانی که بر عهد خود با خدا و اطاعت از دستورات او تلاش فراوانی کردند.

این پیامبران که بزرگترین انبیای الهی هستند، عبارتند از:

منبع مورد استفاده برای این مدخل

http://www.hamshahrionline.ir/details/85860 لینک مطلب: