نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : جمعه 16 شهریور 1397 - 02:38:00 کد مطلب:413950
سرویس خبری: کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی

ایستگاه شاهد

شعر > محمد سیدیان مقدم:
ایستگاه شاهد است

قطار

نيامدنت را

آورده است

 

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/413950 لینک مطلب: