نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : چهارشنبه 10 مرداد 1397 - 00:30:00 کد مطلب:412362
سرویس خبری: زندگی > سلامت
با حضور وزیر بهداشت

بخش MRI بیمارستان الغدیر ابهر افتتاح شد

همشهری آنلاین:
در دومین روز سفر وزیر بهداشت به استان زنجان، بخش MRI بیمارستان الغدیر ابهر به بهره برداری رسید.

به گزارش وبدا، با توجه به نبود دستگاه‌های پیشـرفته تصویربـرداری در این منطقه از استان زنجان کـه منجر بـه اعـزام بیمـاران بـه مرکـز اسـتان و اسـتان‌های همجـوار بـرای دریافــت خدمــات MRI می‌شد، بخش MRI بیمارستان الغدیر ابهــر بـرای پوشش شهرسـتان‌های ابهر، خدابنده و خرمدره بـا اعتباری بالـغ بـر 80 میلیـارد ریـال در زمینی با زیربنای 170 متـر مربـع ساخته و تجهیز شده است.

بیمارستان الغدیر شهرسـتان ابهـر بـا ظرفیت 235 تخـت بیمارستانی مـرداد مـاه سـال 1396 همزمــان با هفتمین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان زنجان افتتاح شد.

http://www.hamshahrionline.ir/details/412362 لینک مطلب: