نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : چهارشنبه 13 تیر 1397 - 22:59:31 کد مطلب:409728
سرویس خبری: کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی
نيايش

تو را می‌گفت

خانه فیروزه‌ای > بلند نوین:
در باد ایستاده بودم

که ابر وزید

و نام کوچک تو را گفت

كه نامي مهربان بود

و نامي بخشنده

و نامي گرم بود

كه از وقتي من خسته بودم

 مي‌وزيد

و تو را مي‌گفت

و مرا گرم مي‌كرد

من كه سرد بودم

كه بنده بودم

و كوچك بودم

تو گرم بودي

كه خدا بودي

و بزرگ بودي

 

 


تصويرگري: سابها سريني‌واسان

http://www.hamshahrionline.ir/details/409728 لینک مطلب: