نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : پنجشنبه 6 خرداد 1395 - 13:35:00 کد مطلب:281156
سرویس خبری: فرهنگ > میراث و تمدن

مجله مطالعات فرهنگی

همشهری آنلاین:
مجله فرهنگ از مجموعه مجلات صفحه فرهنگ و تاریخ در همشهری آنلاین است که به موارد مطروحه در زمینه فرهنگ می‌پردازد.

فرهنگ تعاريف گوناگوني دارد. برخي از تعاريف آن را مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کنند.

از سوي ديگر مطالعات فرهنگي نيز به مثابه كانوني براي توجه به مقوله فرهنگ، در همين زمينه مطرح است و در سطح بين‌المللي مكاتب گوناگوني را شكل داده است.

به سراغ لينك‌هاي زير برويد و با جوانب عديده مطروحه در عرصه فرهنگ و مطالعات فرهنگي آشنا شويد:

http://www.hamshahrionline.ir/details/281156 لینک مطلب: