نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : چهارشنبه 11 دی 1392 - 13:47:12 کد مطلب:244322
سرویس خبری: دین و اندیشه > اندیشه
25 دی ماه در دانشگاه شهیدبهشتی؛

سمینار ملی نقد و بررسی نقشه جامع مدیریت اسلامی برگزار می‌شود

همشهری آنلاین:
سمینار تخصصی ملی «نقد و بررسی تقشه جامع مدیریت اسلامی» چهارشنبه ۲۵ دی ماه در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه رسمی دانشگاه شهیدبهشتی، تدوین نظام جامع موضوعات و مسائل مدیریت اسلامی و تدوین پروژه‌های تحقیقاتی مبتنی بر نظام مدیریت اسلامی از اهداف برگزاری سمینار ملی «نقد و بررسی تقشه جامع مدیریت اسلامی» است.

این سمینار ملی در سه محور نقد و بررسی نقشه جامع بر اساس دیدگاه‌های خبرگان و اساتید، نقشه راه تحقق نقشه جامع در دو حوزه الزامات علمی و اجرایی و تبیین زمینه‌های پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه مبانی و مسائل نقشه جامع در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود.

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/244322 لینک مطلب: