نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1389 - 20:47:50 کد مطلب:126510
سرویس خبری: جهان > مجامع‌ جهانی

آشنایی با شورای قیمومت سازمان ملل متحد

همشهری آنلاین:
شورای قیمومیت سازمان ملل متحد رکن اصلی سازمان ملل برای نظارت بر سرزمین‌هایی است که زیر نظام قیمومت قرار گرفته‌اند.

 وظایف و اختیارات شورای قیمومت

  این شورا زیر نظر مجمع عمومی وظایف سازمان ملل را در مورد سرزمینهای تحت قیمومت به جز آن نواحی که سوق الجیشی شناخته شده‌اند انجام می‌دهد. این شورا سالی یک بار معمولا در ماه ژوئن تشکیل جلسه می‌دهد.

در این عصر شورا فقط مرکب است از یک کشور اداره کننده،یعنی آمریکا و چهار عضو اداره کننده؛ چین، انگلیس، فرانسه و روسیه است. در حال حاضر  تنها سرزمین تحت قیمومیت بین‌المللی براساس نظام قیمومیت، جزایر پاسیفسک است.

http://www.hamshahrionline.ir/details/126510 لینک مطلب: